Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.1.11 / dotaz č. 25620
Dobrý den
v současnosti řešíme projekt pro stavební povolení rekonstrukce výrobního objektu o celk. ploše cca 4000m2, ve kterém se nachází administrativní část tvořící cca 500m2 z celkové plochy objektu. Platí pro tento objekt nutnost zpracovat PENB a dodržení jím stanovených podmínek(tzn. zateplení)?
Dobrý den,
zpracování PENB je dáno zákonem 406/2000 Sb. resp. 406/2006 Sb. (současné platné znění po všech novelách).
Podle §6a odst. 2b je nutné PENB zpracovat při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost.
Podle mého názoru PENB je nutné zpracovat - plocha je větší než 1000 m2, ale hlavně to bude podstatně ovliňovat spotřebu energie.
Ve většině obdobných případů bylo zpracování požadováno, ale setkal jsem se i rozdílným přístupem jednoho Stavebního úřadu. Stavební úřady často postupují podle vlastního výkladu a nejjednodušší je dotázat se u místně příslušného Stavebního úřadu na konkrétní akci.
Současné Vám doporučuji nechat si na tuto rekonstrukci zpracovat Energetický audit, jestliho ještě nemáte.
Energetický audit by sloužil jako podklad pro zpracování projektu, podklad při případné další výzvě dotačního programu EKO ENERGIE, nebo jako oponentura současného projekčního záměru.
S pozdravem
Milan Mach
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín tisk