Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.11 / dotaz č. 25675
Dobrý den.
Provozuji od r.2010 FVE 7 kW v režimu zelených bonusů.Výrobna není na střeše domu,ale na otočném systému na zahradě vedle domu.Podle zákona č.180/2005 Sb. §7d zřejmě nesplňuji podmínku pro osvobození od 28% odvodu z elektřiny do konce roku 2013.Je-li tomu skutečně tak,dokážete mi zdůvodnit, proč jsem zákonem takto "ohodnocen" oproti střešním instalacím ? Odhadnete pravděpodobnost odvodů i po roce 2013 ?
Děkuji za odpověď.
Vážený pane tazateli,
Novela zák. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ( zák. 137/2010), v platném znění, v §7d neomezuje podporu u zařízení do 30kWp, umístěné na střešní konstrukci nebo zdi jedné budovy, spojené se zemí pevným základem, evidované v katastru nemovitostí. Ve Vašem případě bohužel tyto podmínky nesplňujete.
Pokud jde o zdůvodnění, proč je tomu tak, nepřísluší nám vykládat zákony (výklad zákona přísluší pouze soudu) ani nejsme schopni komentovat důvody vzniku té či oné formulace v zákonech ani odhadovat nějaký dnes neznámý budoucí vývoj.

Za Ekis Enviros Liberec Zdeněk Havlát
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec tisk