Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.11 / dotaz č. 25789
Dobrý den,
potřeboval bych poradit s potřebnou tloušťkou kontaktní izolace, aby nedocházelo k nežádoucí kondenzaci ve zdivu a s výpočtem celkového množství zkondenzované vodní páry Gk (kg/m2) a roční bilance kondenzace Gk-Gv (kg/m2). Mám dům postaven z pálených broušených cihel Heluz 40 cm na celoplošné lepidlo, součinitel prostupu tepla U (W/m2) je uváděn 0,30. Uvažuji o tloušťce izolace 8 nebo 10 cm(šedý polystyren s tepelnou vodivostí lamda = 0,032). Jak to bude v mém případě ( šedý polystyren 8 nebo 10 cm) s kondenzací vodní páry ve zdivu ? Pokud k ní dojde, v jakém bude množství a bude vyhovovat povolené normě ( dočetl jsem se, že norma povoluje až 0,5 litru /m2 za rok a pak také prý záleží na celkové roční bilanci, která by prý měla být v řádech vyšší než zkondenzované množství? Původně jsem chtěl zateplit jen cca 5 cm polystyrenu, abych ještě zlepšit již slušný součinitel prostupu tepla cihly U=0,30 W/m2, ale až když jsem se začal o věc zajímat a zjistil jsem, že by to bylo vzhledem k celkem kvalitnímu zdivu špatně a kondenzaci bych ještě zhoršil tak jsem věc přehodnotil a prosím tedy o radu. Ještě bych se chtěl zeptat, má nějaký význam v mém případě z hlediska lepšího odvodu případné zkondenzované vlhkosti použití tzv. děrovaného šedého polystyrenu (Baumit open reflex se stejným koeficientem lambda 0,032 ale s dif. odporem 10)? Ptám se protože celková cena zateplovacího systému je v případě děrovaného polystyrenu a k němu určených lepidel a stěrek s nízkým difuzním odporem o cca 30-50 % vyšší než u běžného šedého polytyrenu.
Děkuji za odpověď

Zdravím.
Na Vaši otázku bohužel není možné odpovědět přesně, neboť nemám dostatečné podklady pro provedení výpočtu. Mimo to výpočet bilance kondenzace je již mimo rámec běžné konzultace.
V prvé řadě opravím Váš omyl v přípusatnosti kondenzac vodní páry v materiálu. U sendvičových konstrukcí je povolené množství zkondenzované vodní páry 0,1 kg/m2, nikoliv 0,5 kg/m2. Tato hodnota se týká jednovrstvých konstrukcí.
Nyní k vlastní bilanci kondenzace. Na množství zkondenzované vodní páry má největší vliv difuzní odpor vnější části konstrukce, tedy v tomto případě omítky + lepidla pod ní. Velmi záleží na tom jaký bude mít difuzní odpor, tedy difuzní faktor a tloušťku. Je již méně podstatné, zda tepelná izolace pod touto vrstvou je difuzně otevřená či nikoliv. Domnívám se, že ve vašem případě, pokud použijete šedý polystyrén tl. 100 mm + nějakou omítku s malým difuzním odporem, tak bude vše vpořádku. Aby se zjistilo, zda je vaše konstrukce v souladu s normou či nikoliv bylo by potřeba znát přesně všechna souvrství konstrukce, jejich difuzní faktora jejich tloušťku. Nicméně vždy půjde o přesné hraní s méně přesnými čísly a vždy bude skutečnost odlišná od teoretického výpočtu. Vzhledem k tomu, že mimo difuze vodních par se ve stěně odehrávají v souvislosti s vodou i další fyzikální jevy jako je kapilární vzlínavost, vysychání nejen po směru tlaků vodních par ale i proti němu apod. troufnul bych si vámi navrženou skladbu udělat s použitím tenké omítky s malým difuzním odporem.
Zdraví
Roman Šubrt
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
Téma:  Ostatní
tisk