Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.2.11 / dotaz č. 25808
Dobrý den,
potřebuji poradit s izolací šíkmé střechy v místě kde je vnítřní nosná stěna dostavěna až po parozábranu nad krokvemi,tepelná izolace je mezi krokvemi a pod krokvemi. Bylo by správné kdyby tato stěna byla ukončena pod tepelnou izolací a parotěsnou folií?
Dobrý den ,
Z hlediska tepelně technického by bylo nejlépe, kdyby stěna byla ukončena tepelnou izolací, nesmí se však omezit její nosná funkce.
Nezapomeňte , že parozábranu je nezbytné parotěsně spojit a napojit na všechny pronikající a navazující konstrukce.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk