Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.2.11 / dotaz č. 25832
Dobrý den.
Mám v současnosti jeden problém, který nevím jak řešit. V listopadu 2008 jsme rekonstruovali střechu našeho domu o rozměru cca 380 m2. Vše probíhalo normálně až do jara 2010, kdy se pod střechou v místě koupelny vytvořila vlhká mapa. V domění uniku vody jsme provedli rekonstrukci koupelny. K našemu údivu však vodovodní i odpadní řád nevykazoval poškození. Pouze v místě kde byla dozděna příčka - zazděna nika ve zdi ve volném prostoru mezi vnější a vnitřní zdí 20 cm bylo značné vlhko. provedli jsme izolaci, dozdění a rekonstrukci koupelny. V současné době je na venkovní zdi těsně pod krovy a pobitím opět vlhká mapa. po částečném odstranění betonového potěru nad místem - na půdě domu jsem zjistil vlhké střešní prkno. Pro přesnost, jedná se o 1 patro domu a koupelna má v tomto místě kosení cca 45 stupňů. Na střeše byl původně eternit na bednění, nyní parotěsná folie a šindel. při námraze na střeše je výrazně vidět, že právě v tomto místě uniká zřejmě teplo a uniká kosením ve stropě. dochází ke kondenzaci a následně vlhnutí. To je však pouze má doměnka laika. Pokud tomu tak je, jaká je možnost odstranění. Na půdě se k místu dostanu, odstraním kraj betonového krytí a dostanu se úzkým otvorem 2 cm do volného prostoru špatně izolovaného koseného rohu stropu koupelny. Co dál? Napadlo mě nechat prostor vyschnout a vyplnit pol. pěnou, a tak prostor izolovat. Poradíte? Koupelnu bourat nemohu, je nová za 90.000,- Kč. Zůstává tak volný přístup z půdy úzkým prostorem mezi střešním prknem a vyzdívkou. Děkuji za radu.
Odpověď:
Dle Vámi popsaných jevů je zřejmé, že vlhkostní problém tam je a projevuje se vlhkostní mapou. Příčin vzniku těchto problémů může být několik a nelze vyloučit ani jejich kombinaci. V případě jakékoli poruchy je nutno najít příčinu a místo jejího vzniku. Toto je u vlhkosti problém, jelikož inkriminované místo může být v blízkosti projevu (vlhkostní mapy) nebo ve vzdálenosti několika metrů. Těžko se hledá příčina bez průzkumu stavby. Na základě popisu se pokusím uvést několik možných teorií.

1. S ohledem na to, že problém se vyskytuje u koupelny, může se jednat o kondenzaci vodních par a jejich následný transport konstrukcí až k místu projevu (vlhkostní mapy). Koupelna je malý prostor, ve kterém dochází ke krátkodobým, ale extrémním (špičkovým) nárůstům relativní vlhkosti vzduchu. V těchto okamžicích vzniká v koupelně několikanásobný přetlak vodní páry vůči exteriéru a vodní pára je „tlačena“ z interiéru byť nepatrnými netěsnostmi v paronepropustné vrstvě (parozábraně) směrem k exteriéru. Následně kondenzuje na chladných površích, stéká po povrhu konstrukce nebo jí prosakuje až k místu viditelné poruchy. Poškození parozábrany (pokud je ve skladbě střechy nebo stropu pod půdou obsažena) není až tak velký problém. Při připevňování parozábrany, sádrokartonu, elektroinstalací dochází k drobným i větším poruchám folie a tím vznikají místa, kudy vodní páry můžou unikat dále do skladby. Velký problém nastává, pokud parozábrana ve skladbě chybí úplně. V případě, že závada je způsobena poruchou parobrzdy, tak náprava je komplikovaná a nepříjemná. Nese to sebou demontáž sádrokartonu, tepelné izolace mezi roštem a případně i rošt samotný. Následuje aplikace nové folie a zpět všech odstraněných vrstev. Lokální oprava folie zpravidla není možná, jelikož nelze jednoznačně lokalizovat poškození. Nechci předjímat, samozřejmě porucha může být výrazná a snadno rozpoznatelná, např. viditelné protržení folie, netěsnost u napojení folie na svislé konstrukce (stěny) nebo u prostupů (odvětrání kanalizace, komín apod.), pak je lokální oprava možná. Otázkou je, zda bude i 100% účinná.

2. Doplnění tepelné izolace v místech, kde viditelně taje sníh nebo námraza nejrychleji, má samozřejmě smysl z pohledu úniku tepla, ale na prostup vodní nemusí mít žádný vliv. Polyuretanová pěna je samozřejmě moderní materiál, který našel značné využití ve stavařské praxi. Záleží na způsobu, místě a vhodnosti jeho použití. Nevýhodou PUR pěny je nasákavost a degradace (sprašování) při působení UV záření. Nevím jak vypadá detail, ale mohlo by dojít i nezhoršení stavu.

3. Nelze vyloučit ani poruchu ve střešní krytině a pojistné izolační folii. Může docházek k zafoukávání sněhu nebo deště při silném větru spárami mezi taškami. Zafoukaný sníh po oteplení nebo při delším oslunění konstrukce střechy taje a voda odtéká cestou nejmenšího odporu. Co se týče střechy, doporučuji kontrolu ukončení pojistné hydroizolace (folie pod taškami – paropropustná vrstva) u okapu. Folie by měla být „vyvedena“ do okapu. V případě, že dojde ke kondenzaci, zatečení taškami, apod. folie vodu odvede do okapu.

4. Pokud se v blízkosti vlhkostní mapy vyskytuje okap, svod dešťové vody nebo jiné oplechování, doporučuji se přesvědčit, zda nemohlo dojít k nevhodnému vyspádování klempířských nebo zámečnických prvků směrem k objektu.

5. Další možností, jak může k zavlhání docházet, je zatékání okolo střešního okna.

Doporučil bych Vám nepouštět se do větších zásahů bez předchozí konzultace, např. projektanta na místě. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že návrh řešení po telefonu nebo mailu bez průzkumu je problematický a zavádějící. Doporučuji tedy kontaktovat projektanta pozemních staveb z vašeho okolí, aby zhodnotil stav věci a pokusil se najít nejoptimálnější, ale zároveň nejúčinnější řešení.

Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta
Téma:  Ostatní
tisk