Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.11 / dotaz č. 25892
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné zateplit dům jen částečně. Ke starému domu, který je z obyčejných cihel,jsme dostavěli část v poměru stejně velkou.Nová dostavba je z dutého Porothermu.Je možné dát na starou část 8cm Greywall a na dostavěnou část dát jen od severu 3cm Greywall jinak nechat zbytek nezateplený?Moc děkuji za odpověď.
Vážená paní,
Vámi uvedené síly izolace jsou spíše malé (oproti běžným zvyklostem) a pokud se jedná jen úpravu na části domu je možné o smyslu celé takové operace poněkud pochybovat.
Z Vašeho dotazu si nelze udělat vyčerpávající představu o celém problému - např. je potřebné i vědět jaké jsou původní konstrukce (materiály a síly stěn) Vašeho domu.

Možným vodítkem je norma ČSN 730540-2:2007, které vymezuje požadavky na součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí. Údaje této normy udávají např. min. požadované hodnoty vlastností jednotlivých konstrukcí, což dle skladby konstrukce a použitých materiálů určuje m.j. síly potřebných tepelně - izolačních materiálů. Norma dále uvádí i t.zv. doporučené hodnoty, které představují vyšší standart zateplení. Vzhledem k trvale rostoucím cenám energie na vytápění je možno říci, že současné požadavky v normě jsou minimální a cena energie opravdu spíše odpovídá aplikaci oněch "doporučených hodnot", tedy zejména v případech vytápění dražším druhem energie je potřebné síly izolace úměrně posílit, než v případě, pokud vytápíte např. dřevem a navíc máte nějaký levný zdroj, event. pro Vás není problém každoročně věnovat určitý čas přípravě tohoto paliva na zimu.

1) K vlastnímu zateplení - cena tepelné izolace je poměrně malá částka oproti ostatním souvisejím nákladům a pracem při provedení zateplení.
2) Program Zelená úsporám požadoval např. splnění uvedených "doporučených hodnot" normy, tedy požadoval vyšší standart zateplení, což byla u t.zv. "dílčího zateplení" jedna z podmínek získání dotace. U cihelné stěny 45cm z plných cihel to obnášelo cca 15cm běžného polystyrenu, při použití Greywall pak stačilo cca 12cm.
3) Vámi uvedených 8cm Greywall plní požadavek normy při cihelné stěně 45cm. Tato síla je ale, dle mého názoru - k tomu co bylo uvedeno - na hranici přijatelenosti.
4) U nové části nevím jaká je síla a druh použitých tvárnic. Např. Při síle 40 P+D tato úprava : 3cm požadavek normy splňuje, zatímco neupravená stěna požadavek normy mírně nesplňuje. Zde je přídávná síla izolace natolik malá, že se ve výsledku úprava téměř neprojeví.

Aby bylo dosaženo zásadní změny - podstatné snížení spotřeby energie na vytápění, je potřebné aby byla provedena úprava, pokud možno na celé ploše fasády a dále je vhodné doplnit i další zateplovací úpravy - např. výměna oken např. za plastová s nízkou tepelnou ztrátou, event. např. zateplení půdy, podkroví a event. např. podlah na terénu či nad suterénem.

Vámi uvedený návrh bude mít určitý přínos zejména ve staré části, v nové části uvedená úprava je poměrně chabá a pokud bude provedena navíc jen na jedné stěně, výsledek pak bude téměř shodný, jako by jste zde žádné úpravy nedělali. Aby byl výsledek znát, doporučoval bych použít Vámi uvedených 8cm izolace na celém domě a doplnit event. i další úpravy, jak bylo uvedeno.

Za EKIS Enviros Liberec
Zdeněk Havlát
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec tisk