Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.2.11 / dotaz č. 25896
Dobrý den
Svůj RD jsem zaizoloval 12 cm EPS, je postaven z cihel CD-INA tl:365mm a jedná zeď je postavena z plynosilikátových tvárnic tl:298 mm,které jsou ještě z vnitřní strany obezděny dvoudirovou cihlou na uzko tl:65mm.Po přečtení spousty starších dotazů jsem dostal srach, jestli kvůli malé tloušťky izolace, nebude docházet ke kondenzaci vodní páry ve zdivu? Děkuji
Vážený pane,
pro spolehlivé posouzení toho zda může docházet v této stěně ke kondenzaci vlhkosti by bylo třeba mít podrobnější informace. Velmi přibližně lze říci, že stěna z cihel CD-INA tl:365mm nebude asi za běžných podmínek (venku -12°C a uvnitř 20°C a 50% relativní vlhkost) náchylná ke kondenzaci vlhkosti protože teplota na hranici mezi PS a stěnou bude dostatečně vysoko nad teplotou rosného bodu. U toho pórobetonu by už ke kondenzaci docházet teoreticky mohlo, záleží na tom o jaký druh pórobetonových bloků se jedná; různé druhy pórobetonu mají dost odlišné vlastnosti.
Pokud máte k domu technickou dokumentaci tak požádejte o provedení výpočtu nějakého projektanta. Pokud dochází ke kondenzaci pak je třeba spočítat i roční bilanci zkondenzované vlhkosti a zvážit zda to může v konstrukci vadit.

S pozdravem ing.Jan Truxa
KM
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk