Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.11 / dotaz č. 25917
Dobrý den,
rozhodli jsme se pro stavbu rodinného přízemního domku bez podkroví o užitné ploše cca 120m2. Potřebovali bychom poradit, jaký zvolit efektivní stavební materiál hrubé stavby s ohledem na úsporu energie při vytápění. Problém je, že na pozemku, ne kterém chceme stavět, není plyn ale jen elektřina. Proto jsme uvažovali o vytápění el. topnými kabely v podlaze společně s krbovou vložkou. Můžete mi prosím poradit (finančně únosnou) skladbu obvodových stěn se zateplením a možnosti vhodného vytápění s ohledem na provozní a přizovací náklady? Děkuji.
Vážený pane, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující :
1/ Úroveň hodnot tepelně technických parametrů obalových konstrukcí objektu (tj,. vnějších stěn, oken, střechy, podlah,...) je závislá od platných tep. technických a energetických předpisů a také od vaší představy o úrovni budoucí energetické náročnosti Vašeho budoucího RD. Měl by to být dům vyhovující základním tep. technickým předpisům, či dům nízkonergetický, popř. pasivní? Od takovéhoto požadavku na budoucí úroveň energetické náročnosti objektu, se potom logicky odvíjejí také požadavky na tep. tech. vlastnosti jednotlivých vnějších konstrukcí, včetně vnější obvodové stěny.

2/ Z naší úrovně jako energetických odborníků, lze doporučit, aby parametry těchto obalových konstrukcí byly plánovány a projektovány aspoň v úrovni doporučených normativních parametrů, lépe potom v úrovni parametrů nízkoenergetického objektu (NED), pokud neuvažujete přímo o pasivním domu (PAD). Vzhledem k Vaší poznámce o použití el. energie na vytápění bychom se doporučili orientovat minimálně na dům typu NED.

3/ Takovéto parametry lze potom dosáhnout z různých materiálů obvodového zdiva (nejčastěji z ker. tvarovek, pórobetonu, jako dřevostavba,..) s možným vnějším zateplením a nebo v některých případech i bez něj. Je tu však celá škále možností a proto Vám spíše navrhneme přímou osobní a bezplatnou konzultaci na našem poradenském středisku EKIS v Olomouci a to i za případné účasti vašeho projektanta, pokud budete mít zájem.

4/ Obdobná situace je i v případě volby a provedení otopného systému :
U Vámi preferovaného způsobu vytápění elektrickými topnými kabely se jedná o elektrické přímotopné vytápění s jistými akumulačními schopnostmi (dle skladby podlahy). Z hlediska investičních nákladů se jedná o středně nákladové řešení, z hlediska provozních nákladů pak o jedno s nejnákladnějších. Při kvalitním zateplení stavby však roční náklady na vytápění nemusí být neúnosné. Také bude záviset na způsobu provozování a využívání druhého zdroje tepla krbové vložky. Vzhledem ke skutečnosti, že neuvažujete s teplovodním vytápěcím systémem tak předpokládám, že chcete rozvádět teplo z krbu teplým vzduchem a to vzhledem k přízemnímu objektu nuceně ventilátorem.
Podlahové vytápění také souvisí s konstrukcí podlah, zda budou teplé (dřevo, korek) nebo studené (dlažba) a zvyklostí např. chodit doma naboso.
Dále je třeba řešit způsob větrání objektu. Bude se vždy jednat o nucené větrání částečné (tj. kuchyň, WC a koupelna) nebo úplné (všechny místnosti), vždy s rekuperací tepla. Je třeba dořešit vazbu na teplovzdušné vytápění z krbové vložky.
Domnívám se, že lepším řešením by bylo klasické teplovodní vytápění a to buď podlahové nebo nízkoteplotní radiátorové s akumulační teplovodní nádrží. Nádrž bude vytápěna zatím elektricky a teplovodně krbovou vložkou. Tak je možno využít akumulace tepla v nádrži a to jak využitím levnějších sazeb elektrického akumulačního vytápění, tak možnosti ohřevu vody v nádrži krbovou vložkou v době přítomnosti (večer, o víkendu) a vytápění z nádrže při nepřítomnosti. Toto řešení dále umožňuje v budoucnosti instalovat některé investičně náročnější řešení např. s tepelným čerpadlem nebo přitápěním solárními panely.
Celý problém obalových konstrukcí a otopného systému je třeba řešit komplexně a promyšleně a v této formě poradenství není dost prostoru např. pro dotazy. Doporučuji si všechno znova promyslet a navštívit středisko EKIS, kde je mnohem větší časový prostor a možnost komunikace. Člověk přece jenom staví dům obvykle jednou za život.
Konzultace jsou ve dnech pondělí a středa, vždy od 13-17hod po předchozí telefonické dohodě s Ing. Svobodou, tel.: 777 068 990Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk