Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.2.11 / dotaz č. 25934
Dobrý den,
nalezl jsem prezentaci, která se zmiňuje o výsadbě zkušební plantáže Japonského topolu v blízkosti Valašského Meziříčí. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou zkušenosti? Jsem z Rožnova pod Radhoštěm a chtěl bych zatím pouze na zkoušku zasadit pár těchto rychle rostoucích dřevin. Musím žádat o nějaké povolení nebo si můžu na své zahradě těch cca 50 kusů volně zasadit? CO na to CHKO? Pokud by se mi to zalíbilo a já chtěl poté osázet cca 2ha louky, jak mám postupovat? Jde mi o administrativní stánku věci.
Děkuji.
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz do poradny i-EKIS.

Pokusím se postupně odpovědět na vaše dotazy. Co se týče pokusné plantáže japonského topolu v blízkosti Valašského Meziříčí, tak osobně vím o několik docela vážných záměrech, ale pokud je mi známo, žádný z nich nebyl dotažen (i přes značný stupeň rozpracovanosti) do úspěšného konce. Nejsem si zcela jist, ve kterém místě jste tuto informaci na našem webu našel a v jakých souvislostech a kontextu.

Důležité je, co vlastně od „plantáže“ očekáváte. A to nejen z hlediska nákladovosti, nároků na udržování - pěstování, případné vytěžení dřevní hmoty a jejího dalšího zpracování ale také finálního využití dřevní hmoty. Z vlastních zkušeností mohu říci, že topol (stejně jako každá jiná rostlina) potřebuje pro svůj zdárný růst 4 základní faktory: sluneční pohodu (hodně slunce), vodu, živiny a obecně vhodné klimatické podmínky. Od těchto parametrů (samozřejmě s vlivem mnoha dalších: konkurence na stanovišti o živiny, délka vegetačního období apod.) se odvíjí rychlost růstu, tedy přírůstek biomasy na jednotku plochy.

Například v Itálii mají s topoly velmi dobré zkušenosti (mají tam teplo, vodu a dotace). Naopak některé zkoušky v našich podmínkách ukázaly velmi silný vliv přírůstku dřevní hmoty na výše uvedených parametrech. To však ještě neznamená, že by nestálo za to, ve vašem konkrétním případě výsadbu zkusit. Podle výsledků pokusné výsadby se po několika letech zkušeností rozhodnout co dále. Pokud se tak rozhodnete, budeme vám vděční za zpětnou vazbu a vaše zkušenosti v konkrétním klimatickém prostředí Rožnovska. Samozřejmě jde o to, co od toho očekáváte. Jestli vytvoření rezervy spalitelné dřevní hmoty pro své vlastní potřeby (což předpokládám) nebo s tím chcete jakkoliv dále obchodovat.

Co se týče administrativních záležitostí, je to závislé na konkrétním místě, ale obecně platí začít dotazem na příslušném obecním úřadě a poté případně na pozemkovém úřadě (v případě uvažované výsadby na větší plochu). Kontakt na pozemkový úřad ve Vsetíně najdete na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/pozemkove-urady/soustava-pozemkovych-uradu/zlinsky-kraj/vsetin/.


Doporučuji tedy začít na obecním úřadě, kde by Vám měli sdělit, zda-li můžete výsadbu zhruba 50 ks těchto dřevin na vlastním pozemku realizovat. Respektive pokud se vůbec budou k takové záležitost jakkoliv vyjadřovat či zda-li to vůbec patří do jejich agendy. Předpokládám, že vás budou schopni nasměrovat dále. S ohledem na území okolní CHKO je samozřejmě zapotřebí i vyjádření jejich správního orgánu. Opět doporučuji první telefonický kontakt, kdy by vám měli být schopni sdělit, zda je vůbec jakékoliv stanovisko potřebné (pro váš konkrétní pozemek).

Závěrem ještě doporučuji projít si některé starší příspěvky na současných stránkách MPO-EFEKT – I-EKIS, které se dané problematice věnují:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/17669
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/14147

Na původních stránkách I-EKIS najdete také jeden zajímavý článek.
http://www.i-ekis.cz/?idp=4715

Samozřejmě uvedené informace o případné podpoře či projednávání jsou poplatné době vzniku daného článku.

Webové stránky naší společnosti jste si již zřejmě prohlédl, ale pro jistotu ještě uvádím i některé relevantní odkazy k dané problematice (platí pro ně totéž pravidlo o poplatnosti době vzniku).
http://www.regec.cz/aktuality-clanky/202.html

Obecné informace lze nalézt i na našich webových stránkách, například:
http://www.regec.cz/vyhledavani/36.html
http://www.regec.cz/vyhledavani/151.html (relativně rozsáhlý dokument v pdf)


Na závěr ještě informaci k případným dotacím. Snažíme se monitorovat situaci a i přesto, že se koncem listopadu objevila neověřená informace, že by měl být dotační titul poskytující dotaci na zakládání porostů rychlerostoucích dřevin vyhlášen, nenašel jsem v současné době (na stránkách MZe ČR) žádné relevantní informace o tom, že by se tak stalo. Původní informace pocházela z mezinárodní konference Biomasa a energetika 2010. Současná doba je značně složitá, takže musíme počkat jestli k tomu opravdu dojde nebo se tento záměr (z důvodů současné situace) odloží na neurčito.


Pokud budete mít nějaké další dotazy, můžete je formou doplňující otázky položit zde, nebo mě můžete kontaktovat v pracovních dnech i telefonicky (777 696 694) a můžeme se pobavit o některých detailech. Samozřejmě nás můžete navštívit i osobně na našem poradenském středisku EKIS ve Valašském Meziříčí. Záleží na Vás jakou formu si vyberete.

S přátelským pozdravem a přáním úspěchu


Ing. Libor Lenža, EKIS
Regionální energetické centrum, o.p.s. Valašské Meziříčí
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk