Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.11 / dotaz č. 25936
Dobrý den. Rád bych zateplil obvodový plášť zděné budovy z roku 1867. Budova stojí v přímé blízkosti potoka a na pozemku s velkým množstvím podpovrchové vody. Proto nevím, jaký izolant použít. Sháním touto cestou kvalifikovanou radu na základě posouzení všech aspektů budovy, zda je možné jako izolant použít běžný fasádní polystyren, nebo je třeba zvolit jiný, např. minerální vata. Za případnou radu, či nasměrování dotazu jinam, předem velmi děkuji.
Dobrý den,
jelikož je popisovaná budova na pozemku s výrazným množstvím podpovrchové vody je nutné zabezpečit, aby se tato vlhkost do zateplovacího materiálu a do zdiva nedostávala. Vlhkost a zkondenzovaná vodní pára výrazně zhoršuje tepelně – izolační vlastnosti zdiva, a také může narušovat statiku budovy. Z tohoto důvodu je před zateplením nadzemních stěn budovy nutno provést hydroizolaci spodní stavby (podzemní podlaží nebo základy) a též se doporučuje provést zateplení v tl. 5 – 10 cm polystyrenem (nebo jiný tepelně – izolační materiál vhodný pro kontakt se zeminou).
Základním požadavkem při zateplování je aplikace na suché zdivo. V případě vlhkého zdiva a zateplení materiálem s vysokým difúzním odporem může docházet ke kondenzaci vodních par a k růstu plísní. Zateplení nadzemního zdiva je možné provést jak polystyrenem, tak i minerální vlnou. Polystyren je oproti minerální vlně (při podobné tepelné vodivosti a tloušťce) levnějším materiálem, je však nutno počítat např. s nutným důkladným vyrovnáním podkladu. Má také vyšší difúzní odpor než minerální vlna, a „obtížněji“ tak odvádí vlhkost do venkovního prostředí. Vzhledem k těsnému umístění budovy u vody bych spíše volil minerální vlnu a zateplení formou provětrávané vzduchové mezery.
Minimální tloušťka tepelné izolace se stanovuje výpočtem dle požadavků ČSN 73 0540-2/2007. Obecně lze konstatovat že pro zděnou budovou staří cca 100-150 let je minimální tloušťka tepelné izolace 12-15 cm (záleží na tepelné vodivosti).
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk