Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.2.11 / dotaz č. 25955
Dotaz z praxe: dodavatel tepla provedl úpravu DPS spočívající v přepouštění části topné vody za kalorimetrem do zpětného potrubí, tvrdí že nedochází k žádnému okrádání konečného spotřebitele protože teploměry toto teplo zase odečtou. Je to pravda nebo ne? Neochází k neoprávněnému zvyšování spotřeby?
Výpočet spotřebovaného tepla, kromě konstanty, se skládá ze součinu průtoku topné vody a rozdílu teplot v přívodním a vratném potrubí. Ve vašem případě proteče kalorimetrem více vody než se skutečně potřebuje. Rozdíl teplot neodpovídá skutečnému rozdílu spotřebovaného tepla a bude ve vašem případě nižší pokud je teploměr umístěn za vtokem do zpětného potrubí. Pokud je takto zapojeno, pak se jedná o nestandardní zapojení, které by nemělo být v případě stanoveného (fakturačního) měření realizováno. Vzhledem k tomu, že není z Vašeho popisu problému jasné o jaký typ měření se jedná, doporučuji nejprve si vyjasnit s dodavatelem důvod proč zvolil tento způsob zapojení a pak hledat úpravu zapojení tak, aby nedocházelo k pochybnostem.
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk