Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.11 / dotaz č. 25979
Dobrý den,
chystáme se zateplit rodinný dům, který byl postaven v 50. - 70. letech minulého století a to postupně z plných cihel (šířka zdiva cca 38 cm) a ze škvarových tvárnic (šířka zdiva cca 33 cm). Ovšem neumíme se shodnout na výběru vhodného izolačního materiálu. Vzhledem k tomu, že náš dům těsně sousedí s vedlejším domem, až se od určitého místa dotýkají, mám vzhledem k požádnímu riziku obavy z použití fasádního polystyrénu. Jsou mé obavy oprávněné? Pokud ano, jaké nabízíte alternativní řešení? Dosud jsme neměli problémy s vlhkostí zdiva, ovšem nemůže se to změnit po zaizolování domu již zmiňovaným polystyrénem?
Ještě mám dotaz z oblasti výměny oken. V rámci rekonstrukce chceme provést výměnu oken za plastová. Existují nějaké oporavdu opodstatněné důvody pro použití oken s trojskly (tepelný únik, rosení oken)? A je pravda, že okna vyráběná v Polsku nebo Německu jsou méně kvalitní než ta česká? Setkala jsem se už i s opačným názorem. Máte nějaké zkušenosti? Děkuji mockrát za odpovědi a přeji pěkný den.
Dobrý den,

i když dům sousedí s vedlejším domem a v určitém místě se ho také dotýká, není důvod obávat se použít k zateplení polystyrenových desek. Vaše obavy jsou tedy zbytečné. Pokud jste až dosud neměli problémy s vlhkostí zdiva, nemělo by se to změnit ani po zateplení. Musíte ovšem mít na paměti, že výměnou oken a následným zateplením obálky budovy jste celý dům utěsnili. Nedochází tedy k přirozené infiltraci vzduchu netěsnostmi oken a obvodovým pláštěm. Je tedy nutné pravidelně v domě větrat a to i v zimním období. Pokud byste dostatečně nevětrali, byla by v domě vyšší vlhkost vzduchu a je tedy pravděpodobnější vznik plísní.
Okna s izolačním trojsklem mají lepší hodnotu součinitele prostupu tepla a tedy únik tepla je menší než přes okna s izolačním dvojsklem. Zda je jejich montáž opodstatněná je těžké říci. Pokud se domy staví či rekonstruují za účelem toho, aby byly nízkoenergetické či pasivní, tak určitě ano. Pro „běžné“ rekonstrukce je často rozhodující cena, lépe řečeno rozdíl pořizovacích nákladů mezi dvojsklem a trojsklem. Pokud Vás vyjde cena trojskla jen o málo dražší než dvojskla, je určitě lepší trojsklo. Okna s trojsklem jsou samozřejmě těžší. Orosit se Vám však může úplně stejně dvojsklo i trojsklo, pokud nebudete dostatečně větrat.
Zda jsou výrobci oken lepší v Česku, Německu či Polsku se nedá paušálně určit. Všude najdete špatné i dobré výrobce. Nejlépe je vždy se dívat na reference dané firmy. Pokud je to možné tak přímo kontaktovat zákazníka, který si okna u dané firmy objednal.

S pozdravem

Ing. Zuzana Skotnicová

EKIS ENERGO-STEEL Ostrava
Odpovídá:  ing. Zuzana Skotnicová* - EKIS Ostrava, Energo steel tisk