Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.3.11 / dotaz č. 26114
Jsem majitelem FVE u Prostějova a zajímá mne otázka údržby panelů. (frekvence údržby, v jakém ročním období, jaké je průměrné zvýšení účinnosti panelů po provedené údržbě v zimě(sníh)/léto(prach)?
Jaké konkrétní nekovové nářadí,stěrky,přípravky doporučujete na povrchovou údržbu panelů,jaká je jejich cena a kde je možno je objednat/zakoupit?
Vážený pane,

fotovoltaické panely se zanáší v průběhu času nečistotami, které částečně brání propouštění světla a dochází tak ke snížení výkonu panelů.
Panely mají dle výrobců určitou samočistící schopnost v závislosti na lokalitě, místě a způsobu umístění. Dle výrobců panelů z ekonomického hlediska nemá smysl řešit čištění panelů od jemného prachu neboť je průběžně omýván deštěm. Investice vynaložená do čištění je srovnatelná se ztrátou účinnosti způsobené znečištěním.
To však neplatí pro případy silného znečištění a nebo zasypání povrchu panelů sněhem, kde je situace jiná a zde se už vyplatí investovat do očištění plochy panelů.
V prvním roce je vše nové a v relativně dobrém stavu. Postupně však narůstá znečištění a vznikají škody nejen na snížení účinnosti, protože méně slunečního světla dopadá na panely. Znečištění má také vliv na stav panelů a zanedbáním údržby může dojít až k nevratnému poškození povrchu.
Frekvence čištění panelů závisí na umístění zařízení a klimatických podmínkách v daném regionu. V oblastech do kterých často zalétávají ptáci nebo se nacházejí přímo u dopravních komunikací je nezbytné čistit často. V zemědělských oblastech má také vliv spadu pylu z rostlin. Uvádí se požadavek čistit alespoň 2x ročně. U zařízení v průmyslových oblastech a v oblastech s velkým stupněm znečištění ovzduší je třeba monitorovat stav a přistoupit k čištění dle potřeby. Frekvence mytí panelů se také odvíjí od sklonu instalace a typu panelů.
Pro čištění je možné použít několik metod. Automatické oplachování vodou jako náhrada deště, prach není odstraňován mechanicky a nejsou použity žádné čisticí prostředky, výsledek však není dokonalý. Robotické čištění panelů probíhá automaticky, je šetrné a výkonné, technologie je velice finančně náročná. Ruční mytí a to buď vlastními silami nebo využitím specializovaných firem, které se zabývají úklidem a čištěním. Používají speciálních čistících prostředků a nástrojů.
Pro vlastní úklid se na trhu nabízí speciální prostředky jako teleskopické nástavce, stěrky, kartáče, čistící prostředky, které panel odmastí a nanesou ochrannou vrstvu. Používají se nylonové houby, které odstraní nečistoty a řasy bez poškození povrchu. Prostředky jsou nabízeny na internetových stránkách.
V literatuře a podkladech se často cituje ztráta výkonu znečištěných fotovoltaických článků až o 13,8%, ale i o více. Tento údaj se často opakuje a je zřejmě převzatý z jedné studie. Bývají však uvedeny i případy snížení až o 100 %. Zřejmě se jedná o extrémy u velmi znečištěných lokalit.

Základní požadavky na čištění a údržbu panelů by Vám měl předat výrobce panelů nebo dodavatel FV elektrárny v rámci záruk a údajů o životnosti zařízení. Účinnost panelů postupně klesá a jedná se o přirozený stav stárnutí.

Milan Tovačovský
Odpovídá:  Ing. Milan Tovačovský* - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk