Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.3.11 / dotaz č. 26143
Dobrý den,
Uvažujeme o solárních panelech na ohřev teplé vody a případně i na přitápění rodinného domku. Kolem domu nejsou prozatím z jižní strany žádné vzrostlé stromy ani jiné překážky, které by zastiňovaly kolektory. Nejsme si, ale jistí s orientací sedlové střechy, plochy pro osazení panelů jsou směrem na východ a na západ. Myslíte, že je možné kolektory umístit i na tyto světové strany? Pokud by to nemělo smysl, jsou i nějaké jiné možnosti pro osazení panelů. Vzhledem k relativně malému pozemku neuvažujeme s jejich umístěním na zahradu. Pokud by nějaká alternativa byla možná, kolik kolektorů by bylo zapotřebí pro ohřev a přitápění? V domě bydlí tři osoby. Jak to v současné době vypadá s dotacemi ze Zelená úsporám?
Děkuji.
Dobrý den,
Orientace termosolárních panelů k východu a k západu není již vhodné. Kolektory budou samozřejmě funkční a budou vyrábět teplo, ale výroba bude časově velmi omezená a účinnost výroby bude nízká. Instalace se doporučuje v rozsahu směru JV až JZ, takže v azimutu +-45° od jižního směru. U objektů s rovinou střechy orientovánou spíž k východu nebo západu, lze odklon snížit náklonem kolektorů přímo na střeše speciálními distančními prvky. V případě, že odklon od jihu je velký, pak lze kolektory osadit např. na garáž nebo na jiné objekty, které se na pozemku vyskytují a panely je možno výhodně orientovat. Samozřejmě bude záležet na místních podmínkách i na tom, jak tato instalace bude vypadat esteticky. Kolektory lze využít i jako střechu pergoly orientované k jižní straně.
Nevýhodou osazení kolektorů mimo objekt, pro který budou sloužit, je prodloužení trasy vedení nemrznoucí kapaliny od kolektorů do ohřívače, ale řešitelné to je. Při umístění je nutno brát ohled i na to, že místní podmínky se můžou časem měnit mimo vaši vůli, např. okolní výstavba nebo výsadba stromů na sousedních pozemcích.
Primárně se termosolárních kolektorů využívá pro ohřev teplé vody. Pro tříčlennou rodinu postačuje dvojice panelů o celkové absorpční ploše cca 4 až 5m2 a zásobník o obsahu 200, případně 300 litrů. Celková cena instalace se bude pohybovat v rozsahu 80 až 100tisíc Kč.
Přitápění pomocí kolektorů je problematické a ne vždy se do konkrétního objektu hodí. Počet kolektorů je nutno nadimenzovat dle předpokládaného využití pro přitápění, odhaduji 3 až 4ks á 2m2. Nutno je brát ohled i na využití tepla ze solární soustavy v létě, kdy budou výrazné energetické přebytky. Ty je možné využít pro ohřev bazénové vody, pokud tato alternativa není, pak je nutno kolektory chránit proti slunečnímu svitu.Přitápění solární energií se dá využít v omezeném množství během roku, především v přechodných obdobích na jaře a na podzim. Je to období, kdy zisky z oslunění jsou již takové, že bez problému postačí pro ohřev vody a přebytky postačí pro temperaci/vytápění objektu, jehož potřeba tepla v tomto období je ještě poměrně nízká (závisí na celkovém řešení objektu a na tepelně-technických parametrech jeho obalových konstrukcí). Pro instalaci je nutno počítat s akumulační nádrží o obsahu 300, spíš 500 litrů (optimální obsah by měl být součástí projektu). Vzniknou tedy zvýšené nároky na vnitřní prostory pro umístění technologie včetně akumulační nádrže. Přitápění bych osobně velmi dobře zvážil a konzultoval se specialistou projektantem, který vám systém dokáže optimálně navrhnout. Pro vytápění solární energií není vhodný každý dům a každá otopná soustava.Cena instalace se bude ohybovat odhadem od 150ticíc.
V programu Zelená úsporám není možné momentálně podávat žádosti, jejich příjem byl pozastaven 29.10.2010 a doposud nebyl obnoven. Zájemci o dotace z tohoto programu musí nyní vyčkat na obnovení příjmu žádostí. Výše dotace pro ohřev TUV je 55tis.Kč a pro systémy na přitápění 80tis.Kč.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk