Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.3.11 / dotaz č. 26166
Mám dům z dřívějších let asi 1500.Chci dělat odvětrávanou fasádu. Zajímalo by mě ,zda mám zdi asi 90cm silné a kamené,neodizolované také zateplit. Zda to má nějakou cenu. předem děkuji za odpovědˇ.
Vážený pane, bohužel vaše otázka není zcela jasná a jednoznačná. Pokud tomu dobře rozumím, tak vlastníte nějaký objekt cca 500 let starý a chcete z vnější strany provést novou fasádu, provděpodobně dřevěným deštěním a ptáte se, zda máte tuto fasádu tpeleně izolovat či nikoliv. Pokud je takto mnou pochopená otázka správná, tak mohu odpovědět. Pokud vaše otázka měla znít jinak, tak prosím o její upřesnění. Moje odpověď se rozhodně netýká zateplování z interiéru, které je složitější a dražší.
Zateplení má rozhodně význam. Pokud je vámi uvedené zdivo tlust 90 cm, bude se pravděpodobně jednat o kamenné zdivo s vnitřní výplní z hlíny a plev. Tato zeď má sice na dřívější dobu poměrně slušné tepelně izolační vlastnosti, ovšem z dnešního pohledu jsou zcela nedostatečné. Odhaduji, že tepelný odpor bude kolem R = 1 (m2.K)/W, což odpovídá součiniteli prostupu tepla U = 0,85 W/(m2.K) - tedy ekvivalent cca 4 cm pěnového polystyrénu či minerální vaty. Současné tepelné izolace se pohybují na úrovni součinitele prostupu tepla U = 0,25 až 0,2 a do budoucna bude obvyklá hodnota u stěn U = 0,15 a méně. Z tohoto pohledu je tedy nutné přidat tepelnou izolaci o co největší tlooušťce.
Uvedené zdivo má velké tepelně akumulační schopnosti, ovšem jeho vychladnutí bude v řádech několika dnů, tedy není možné uvažovat s tím, že než objekt vystydne, je po zimě a nastává teplé jaro.
Vámi uvedené zdivo pravděpodobně její odizolované proti zemní vlhkosti a tudíž jeho vlhkost záleží na tom jak je založené a kde. Pokud je zdivo vlhké, lze pro zateplení použít foukanou celulózu. Musí však být dodrženo, že jde o odvětrávanou fasádu. Celulóza způsobuje kapilární transport vlhkosti a tím i vysušování zdiva.

Pokud byste měl další doplňující otázky, tak vám rád odpovím. Volte prosím opět dotaz prostřednictvím tohoto webového rozhraní.

Děkuji
Zdraví
Roman Šubrt