Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.3.11 / dotaz č. 26172
Dobrý den, Máme rd Okál 117 s podkorvím. Venkovní fasáda 5cm polystyrén. Uvožuji o rekonstrukci topení a rád bych instaloval stěnové vytápění. Chtěl bych se zeptat jakou bych měl použít vnitřní izolaci na kterou mohu připevnit rozvody trubek a následně mokrým procesem zaomítat? Nejdřív jsem uvažoval o sádrokartonových deskách, ale investice je nesmírně vysoká. Tak mě napadla heraklitová deska. Můžete mi prosím doporučit typ vhodné izolace ?
Vážený pane, k Vašemu dotazu ohledně stěnového vytápění Vám sdělujeme následující :

1/ Pro vnější stěnovou konstrukci s osazeným stěnovým vytápěním jsou v závazné tep. technické ČSN 73 0540-2:07 stanoveny požadavky na její součinitel prostupu tepla U, přičemž max. přípustný je U= 0,30W /m2K, doporučený U= 0,20W /m2K. Od této vlastnosti Vaší obvodové stěny (stanoví projektant, popř. specialista) je třeba také koncipovat případnou podkladní konstrukci pro stěnové vytápění (předpokládáme že se bude jednat o vytápění teplovodní).
2/ Protože tyto systémy (spolu s podlahovým vytápěním) jsou provozovány jako nízkoteplotní, je vhodné, aby konstrukce, kterými se uskutečňují tep. ztráty, měli i odpovídající tep. technické vlastnosti (tj. součinitel prostupu tepla U), minimálně v úrovni hodnot ČSN 730540-2 požadovaných, vhodněji potom hodnot doporučených.
3/ Pro upevnění nejčastěji plast. trubkového rozvodu se používají tzv. systémové desky např. z EPS, kdy tyto nám ještě mohou zlepšit tep. technické vlastnosti stěnové konstrukce. Popř. se používají různé typy upínacích lišt. Na tyto se po upevnění trubek, dá potom aplikovat vhodný omítkový systém, který se navíc doporučuje ztužit sklotextilními či drátěnými výztužemi, popř. dle velikosti i provést dilatace.
4/ Nejedná se o jednoduchou záležitost a aspoň pro základní orientaci doporučujeme prohlídku vybraných www. stránek pod heslem „stěnové vytápění“ s následnou konzultací u jednotlivých dodavatelů stěnových vytápěcích systémů.
5/ V principu by dřevocementová deska – jako nosič upínacích lišt a i omítkového systému - mohla být pro vaše použití vzata v úvahu, a zde by také stála za prověření i její varianta s vrstvou pěnového polystyrénu – opět však konzultovat s výrobci systému, případně s vaším projektantem. Se systémem potom dále souvisí výběr topných trubek, otopný výkon systému, způsob regulace a další. Doporučujeme se orientovat na systémovou dodávku od jednoho dodavatele či výrobce.

S pozdravem Ing. P.Svoboda EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk