Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.11 / dotaz č. 26173
Dobrý den,
jsme firma zabývající se moderními technologiemi, fotovoltaiky, solární systémy apod. a chtěli by jsme naší působnost rozšířit o tzv:EPC, energetické služby se zárukou, máme konkrétní projekt ato.modernizaci veřejného osvětlení v obci, jednalo by se o značnou úsporu enerie pro obec, nemáme moc zkušeností potřebovala bych pár rad jak začít a využít metody EPC. Objednatel by byla obec, my jako firma zhotovitel, který musí zajistit financování.Četla jsem že je možno financovat pomocí úvěru od ČSOB, ale jak to funguje?Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den,
stěžejní princip EPC spočívá ve splácení investice vyvolanými, skutečně dosaženými, úsporami. Od toho se odvíjí návrh, realizace a financování celého projektu.V energetickém hospodářství (ve vašem případě veřejné osvětlení obce) je nutné provést analýzu dosažitelných úspor, které budou předmětem smluvního vztahu mezi ESCO firmou (firma které realizuje EPC) a provozovatelem energetického hospodářství (obec). Smluvně stanovené úspory představují nejdůležitější část smlouvy, protože ESCO se zavazuje že těchto úspor bude dosaženo po celou dobu trváni smlouvy (samozřejmě se počítá s výjimkami „třetí osoba“ nebo „vyšší moc“). Pokud jich není dosaženo, ESCO dorovnává rozdíl mezi skutečně dosaženími a smluvně závaznými úsporami (rozdíl zaplatí z vlastních finančních zdrojů).
Dle typu náročnosti projektu EPC je obvykle realizace prováděna jednou nebo více firmami, kterou/é si vybrala ESCO. Realizační firma se musí striktně držet požadavků ESCO, která tímto způsobem dohlíží na svou investici.
EPC projekty se uzavírají na dobu 5 - 10 let. Po celou dobu provádí ESCO monitoring a targeting. Sleduje provozní parametry zařízení a provádí úpravy v nastavení regulační techniky, tak aby byly dosaženy všechny požadavky provozovatele a zároveň byly generovány úspory.
Realizace EPC projektu je financována ze zdrojů zajištěných ESCO. V ideálním případě z vlastních zdrojů nebo při vyšších investicích kombinací vlastních zdrojů a úvěrů. V případě úvěru je obvykle bance předložen projekt s výší předpokládaných úspor. Zavedené ESCO firmě banka zajistí úvěr snadněji, jelikož si může ověřit její dosažené výsledky z již realizovaných projektů.
ESCO firmy a další informace můžete najít např. zde:
http://www.sue-cr.cz/financovani.html
http://www.epc-ec.cz/databaze-projektu-epc-ec