Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.8.11 / dotaz č. 26176
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit, v které normě najdu informaci o způsobu izolace
základu rokiddného domu typu bungalow, nepodsklepeného? Jedná se mi o
informaci, jaká by měla být minimální tloušťka izolace a do jaké hloubky v
zemi by izolace měla být minimálně zapuštěna. Dneska mám polystyren EPS 5cm
a polystyren je 20cm nad terénem a 20 cm pod terénem. V domě topím
elektrickými kabely a uvnitř místnosti, u venkovních dolních rozích objektu
mám nízkou teplotu zdiva a objevuje se mi plíseň. Děkuji za radu.
Dobrý den,
předem se omlouvám za zpožděnou odpověď. Původně byl dotaz směřován na jiné středisko. Přímý požadavek na tloušťku a hloubku izolace v normách zakotven není, neboť záleží na konkrétním řešení detailu založení obvodové stěny. Nicméně norma ČSN 730540-2: Tepelná ochrana budov - část2 : Požadavky, na straně 10 a 11 uvádí tabulku s požadovanými a doporučenými hodnotami součinitelů prostupu tepla. Vás bude zajímat poznámka 2 pod tabulkou, kde se píše: Pro konstrukce přilehlé k zemině do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a venkovního vzduchu na vnějším povrchu konstrukce (měřeno podél systémové hranice budovy) se uplatňují požadované hodnoty pro vnější stěny. Pro hodnocení lze zahrnout i tepelnou izolaci podél základů, pokud navazuje na tepelnou izolaci stěny. Dále by měla být splněna podmínka z téže normy na nejnižší povrchovou teplotu konstrukce vyjádřena teplotním faktorem vnitřního povrchu (viz tabulka 1 na straně 8 normy). Nevím, kolik máte izolace v podlaze, ale tuším, že parametry obvodové stěny pro tento 1m podlahy splněny nebudou. 20-ti cm hloubka izolace není dostatečná. Je třeba si uvědomit, že ve styku obvodové stěny s konstrukcí základů není izolace žádná a tepelný most tímto místem je značný, což vede i poklesu teplot na vnitřním líci zdiva pod rosný bod, což má za následek kondenzaci a následný růst plísní. Každý takový detail je potřeba posoudit individuálně, dle skutečné sklady obvodového zdiva a podlahy. Osobně bych volil hloubku izolace 1 m (nejméně bych dával 60 cm) v tloušťce alespoň 100 mm. Samozřejmě je nejlepší optimalizovat tento problematický detail již ve fázi návrhu a přerušit tepelný most založení zdiva materiálem, který má lepší vlastnosti než samotné zdivo (např. pěnosklo, plynosilikátová tvárnice apod.). V případě, že mi na email pošlete přesnou skladbu Vašeho detailu, můžeme najít optimální řešení pro Váš konkrétní případ. S pozdravem Gabzdyl
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín) tisk