Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.3.11 / dotaz č. 26263
V rodinným domku v Brně máme doporučen tarif na elektřinu "D 45d" (dvoutarifová sazba s proměnlivým nízkým tarifem po dobu 20 hodin) a nejsem si jist zda je to správná volba.
 
Jde o pasivní domek (dle PHPP) s velikostí 140m2 podlahové plochy, je postaven z vápenopsku a stojí na základové desce na pěnoskle. Celoroční potřeba tepla na vytápění je 1,6MWh (dle PHPP).
Na ohřev teplé vody a částčně pro přitápění jsou použity tři panely solárních deskových kolektorů. Celoroční zisk z kolektorů 2MWh, potřeba teplé vody 3MWh z toho vyplívá 1MWh ze sítě (dle PHPP).
Pro akumulaci energie je využit 600 litrový zásobník vody s el. dohřevem a v neposlední řadě i celá základová deska, ve které je natažen nízkoteplotní (do 30°) rozvod vody (něco jako podlahové topení ale v hloubce, uprostřed záklaové desky). 
Děkuji za dotaz.
Odpověď má 2 roviny. První je, jakého zvolit dodavatele elektřiny a druhá je jakou zvolit sazbu. Obě tyto roviny vedou k nejmenší možné platbě za elektřinu. Oboje lze spočítat na kalkulačce, která je umístěná na stránce www.eru.cz, v sekci elektřina – změna dodavatele elektřiny. Zde je kalkulačka, kam lze zadat současnou sazbu elektřiny – v tomto případě D 45d a dále se zde musí zadat spotřeba elektřiny v nízkém a ve vysokém tarifu. A to je právě kámen úrazu, proč nelze na základě vašeho dotazu přesně odpovědět. Nevíme jaká je celková spotřeba elektřiny – a odtud se to bude odvíjet. Může se totiž stát, že při celkové nízké spotřebě elektřiny je sazba D 45d nevhodná, při vyšší spotřebě elektřiny v domácnosti se může jevit jako vhodná, neboť vyšší náklady na stálou platbu jsou vyváženy nižšími náklady na elektřinu v nízkém tarifu.

Doporučuji tedy do kalkulačky zadat předpokládanou roční spotřebu elektřiny a nechat si vypočítat roční náklady. Pak lze jednoduše změnit sazbu a opět si to nechat spočítat. Takto se lze postupnou iterací dostat ke kýženému výsledku.

Zdraví
Roman Šubrt