Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.3.11 / dotaz č. 26265
Dobrý den,měla bych dotaz.Možná,že ho napíši špatně.Chtěla jsem se zeptat,jestli je vůbec možné zaplatit za teplo dodávané párou v prostoru o skutečné výměře 74 mč zaplatit za jeden měsíc 4.500 korun.Za 3 měsíce je částka 13.000 kč.Prostor je nebytový,přízemní.Částka se mi zdá až neúměrně vysoká,ale nevim kde se mohu poradit.Děkuji M.Rejtharová
Dobrý den,
předně děkuji za dotaz a není se potřeba za formulaci omlouvat. Nicméně si dovolím na základě zkušeností předeslat, že vámi uvedená platba 4.500 Kč (včetně DPH) za 74 m2 nebytového přízemního prostoru vytápěného parou není neobvyklá. Orientačně lze její výši ve vztahu za jednotku naměřené spotřeby ve výši 10 GJ za měsíc stanovit na 450 Kč/GJ. Jedná se však o odhad, pro jehož zpřesnění je potřeba znát výši spotřeby energie za zúčtovací období resp. předložit oscanovaný fakturační doklad. Můžete tak učinit na adresu jiri.krupka@tiscali.cz. Pro vaši informaci je problematika účtování spotřeby tepla na vytápění v současnosti řešena ve 3 vyhláškách, při jejichž studiu můžete nalézt částečné vysvětlení výše nákladů na vytápění. Jedná se o vyhlášku 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele platná od 1.1.2002, dále vyhláška 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulující dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, platné od 1.9.2007 a vyhláška 366/2010 Sb.. o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst, platné od 1.1.2011.

Přeji příjemný den
Jiří Křupka
Odpovídá:  Ing. Jiří Křupka* - EKIS Bruntál tisk