Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.3.11 / dotaz č. 26266
Dobrý den ,
mám dotaz k efektu nasazení regulace tzv. čtvrthodinového maxima. Na jednom z našich odběrů máme sjednáno tzv. roční maximum 1000 kW. K tomu sjednáváme na zimní měsíce 150 kW tzv. měsíčního maxima. Uvažujeme o instalaci automatické regulace maxima pro zařízení, která lze bez následků krátkodobě vypnout (například ventilátory kaloriferů, vratové clony, tryskač atd.)
Na odběru je instalováno celkem 2071 kW používaného instalovaného příkonu , z toho instalovaný příkon odpojitelných zařízení je 183,4 kW. Ze sledování sítě vyplývá , že většina špiček vzniká při spuštění hlavních strojů .Přitom například v prosinci 2010 se ve 4 případech z 5 dostal odběr nad 1000 kW vždy při poklesu venkovních teplot hluboko pod bod mrazu. Ve firmě se nemůžeme dohodnout o tom, zda a jaký bude mít nasazení regulace efekt a návratnost. Já předpokládám efekt na úrovni snížení měsíčního maxima minimálně o 110 kW , spíše o 150 a maximálně je podle mne možno dosáhnout na 936 kW, což by představovalo pro příští rok i snížení ročního limitu.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

Dobrý den,

cena za odběr elektrické energie má silovou a výkonovou složku, přičemž jejich vzájemný poměr ovlivňující celkovou cenu závisí na několika faktorech, zejména tvaru odběrového diagramu a zvoleném tarifu, který by měl být optimalizován s ohledem na minimalizaci celkových nákladů. Snížení čtvrthodinového maxima v každém případě přinese finanční úsporu nákladů, jejich ocenění v závislosti na sníženém výkonu je závislé na sjednané tarifní sazbě. V každém případě se však jedná o úsporu, kterou při stávající tarifní sazbě můžete vyčíslit podle sazby Kč/kW na faktuře a předpokládaném snížení výkonu (snížení čtvrthodinového maxima). Je třeba však odpojovat spotřebiče, které jsou v době špiček skutečně běžně v provozu.
Návratnost hlídání a regulace čtvrthodinového maxima závisí pak dále na pořizovacích nákladech, jednak samotného regulátoru včetně softwarového vybavení, jednak systému ovládání jednotlivých skupin spotřebičů určených k možnému vypínání podle důležitosti, které se mohou velmi lišit v závislosti na počtu a rozmístění rozvaděčů pro tyto vybrané skupiny spotřebičů.
Hlídání a regulace čtvrthodinového maxima je systém úspěšně uplatňovaný v průmyslových podnicích již řadu desítek let, existuje řada výrobců a dodavatelů s dlouholetými zkušenostmi a řídicí jednotky jsou v souladu s technologickým rozvojem v oblasti elektroniky cenově dostupnější.
Ve Vašem případě Vám doporučuji oslovit některé z dodavatelských firem, které Vám na základě vyplnění poptávkového dotazníku poskytnou nabídkovou cenu a odhad dosažitelných úspor. Při realizaci tohoto systému se může stát i to, že Váš stávající zvolený tarif přestane být optimální a výsledné úspory mohou být větší přechodem do výhodnějšího tarifu.
Dodavatelské firmy k oslovení lze vybrat např. pomocí vyhledávače klíčovými slovy - regulace čtvrthodinového maxima – nebo zadáním požadavku do poptávkového serveru např www.ePoptávka.cz nebo www.aaapoptávka.cz.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský