Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.3.11 / dotaz č. 26312
Dobrý den ,
hledám středisko EKIS které má zkušenosti s tzv. regulací „čtvrthodinového maxima“.Mám dotaz k efektu nasazení regulace. Na jednom z našich odběrů máme sjednáno tzv. roční maximum 1000 kW. K tomu sjednáváme na zimní měsíce 150 kW tzv. měsíčního maxima. Uvažujeme o instalaci automatické regulace maxima pro zařízení, která lze bez následků krátkodobě vypnout (například ventilátory kaloriferů, vratové clony, tryskač atd.)
Na odběru je instalováno celkem 2071 kW používaného instalovaného příkonu , z toho instalovaný příkon odpojitelných zařízení je 183,4 kW. Ze sledování sítě vyplývá , že většina špiček vzniká při spuštění hlavních strojů .Výskyt špiček nad 1000 kW pouze v zimním období napovídá , že jde o souvislost s vytápěním případně osvětlením.Přitom například v prosinci 2010 se ve 4 případech z 5 dostal odběr nad 1000 kW vždy při poklesu venkovních teplot hluboko pod bod mrazu. Ve firmě se nemůžeme dohodnout o tom, zda a jaký bude mít nasazení regulace efekt a návratnost. Já předpokládám efekt na úrovni snížení měsíčního maxima minimálně o 110 kW , spíše o 150 a maximálně je podle mne možno dosáhnout při využití celkového potenciálu na 936 kW, což by představovalo pro příští rok i snížení ročního limitu.
K problematice dodávám tolik, že jsem plně seznámen s konstrukcí ceny elektřiny , stejně tak s cenami a konstrukčními prvky systému regulace maxima , jde mi čistě o odborný odhad či zkušenost z podobné situace.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Vážený pane , ( dotaz 26312 i-ekis ) z 16.3.2011

k Vašemu dotazu, který se týká problematiky zavedení regulace čtvrthodinového maxima ve vašem závodě, dále uvádím.

Pro celkový příkon instalovaných elektrických spotřebičů na úrovni 2071kW s průmyslovým charakterem odběru vychází obvykle soudobost využití instalovaného příkonu ve výši cca n = 0,5-0,55. Potom tedy skutečný maximální provozní výkon může dosahovat hodnoty cca až 1 140 kW, což zhruba odpovídá vašim provozním poznatkům.

Za této provozní situace, kterou stručně popisujete, považuji zavedení regulace čtvrthodinového maxima za důležité a pro ekonomiku provozních nákladů, s nákupem elektřiny souvisejících, za prospěšné.
Z vašeho dotazu je zřejmé, že zatím dochází k překračování sjednané hodnoty 1000kW pouze v zimních měsících s teplotami hluboko pod bodem mrazu a to cca 4 krát za rok. Řešení není tedy z tohoto pohledu tak akutní.

Zavedením regulace je však možno hodnotu čtvrthodinového maxima snížit a sjednat hodnoty nižší a to alespoň o 10% proti stávajícímu stavu, tedy na 850 – 900 kW. Pokud není v závodě provozována nějaká kontinuální technologie s trvalým provozem, lze těchto hodnot zavedením zmiňované regulace spolehlivě dosahovat.
Regulace čtvrthodinového maxima a její zavedení si vyžaduje vhodnou volbu tak zvaných spotřebičů regulátorů, které bude mít regulace k dispozici pro vypínání jejich výkonů. Je třeba mít k dispozici vypínací výkon zhruba 200 kW.
Pokud při zapínání výrobních strojů a nebo jejich provozu vznikají dynamické rázy do sítě, které ovlivňují zásadně potřebný provozní výkon, doporučuje se instalovat u motorů těchto provozních zařízení frekvenční měniče.

Vzhledem k tomu, nejsou k dispozici přesnější a podrobnější provozní poměry ve vašem závodě a související průběhy spotřeby elektřiny za delší období, je třeba tuto odpověď brát pouze jako informativní.S pozdravem Ing. Karel Z e l e n ý – RAEN s.r.o. Praha
Odpovídá:  Ing. Karel Zelený* - EKIS Praha, RAEN tisk