Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.3.11 / dotaz č. 26313
Dobrý den ,
hledám středisko EKIS které má zkušenosti s tzv. regulací „čtvrthodinového maxima“.Mám dotaz k efektu nasazení regulace. Na jednom z našich odběrů máme sjednáno tzv. roční maximum 1000 kW. K tomu sjednáváme na zimní měsíce 150 kW tzv. měsíčního maxima. Uvažujeme o instalaci automatické regulace maxima pro zařízení, která lze bez následků krátkodobě vypnout (například ventilátory kaloriferů, vratové clony, tryskač atd.)
Na odběru je instalováno celkem 2071 kW používaného instalovaného příkonu , z toho instalovaný příkon odpojitelných zařízení je 183,4 kW. Ze sledování sítě vyplývá , že většina špiček vzniká při spuštění hlavních strojů .Výskyt špiček nad 1000 kW pouze v zimním období napovídá , že jde o souvislost s vytápěním případně osvětlením.Přitom například v prosinci 2010 se ve 4 případech z 5 dostal odběr nad 1000 kW vždy při poklesu venkovních teplot hluboko pod bod mrazu. Ve firmě se nemůžeme dohodnout o tom, zda a jaký bude mít nasazení regulace efekt a návratnost. Já předpokládám efekt na úrovni snížení měsíčního maxima minimálně o 110 kW , spíše o 150 a maximálně je podle mne možno dosáhnout při využití celkového potenciálu na 936 kW, což by představovalo pro příští rok i snížení ročního limitu.
K problematice dodávám tolik, že jsem plně seznámen s konstrukcí ceny elektřiny , stejně tak s cenami a konstrukčními prvky systému regulace maxima , jde mi čistě o odborný odhad či zkušenost z podobné situace.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.
Nasazení hlídače čtvrthodinového maxima je vždy navázáno na možnost odpojovat některé části odběrů, kterým nevadí odpojení několik minut ve čtvthodině. Nelze efektivně odpojovat např. točivé stroje, některé technologické procesy, osvětlení, v případě, že jsou použita výbojková svítidla.
Proto, aby nasazení hlídače maxima bylo efektivní, je nutné analyzovat celou spotřebu a vytipovat odběry, které budou napojeny přes stykače ovládané od hlídače maxima.
Ovládání stykačů je možné buď pomocí ovládacích kabelů nebo přes modulaci ovládací frekvence do síťové frekvence. Druhý způsob nese určitá rizika s poruchami. V případě ovládání výbojkových těles doporučuji kombinovanou soustavu z výbojkových svítidel a zářivkových hlubokozářičů s elektronickými předřadníky.
Nastavení jednotlivých stupňů je nutné za provozu odzkoušet a začínat s prvním stupněm např. při odběru 850 kW. Efekt a návratnost investice závisí na tom, jak se podaří vytipovat odběry, které můžete odpojovat, ale i na chování zaměstnanců. Ty je nutno poučit a seznámit s problematikou, eventuálně nasadit prémie a sankce.

Ing. Josef Šťastný
energetický poradce ECČB