Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.3.11 / dotaz č. 26314
Dobrý den ,
hledám středisko EKIS které má zkušenosti s tzv. regulací „čtvrthodinového maxima“.Mám dotaz k efektu nasazení regulace. Na jednom z našich odběrů máme sjednáno tzv. roční maximum 1000 kW. K tomu sjednáváme na zimní měsíce 150 kW tzv. měsíčního maxima. Uvažujeme o instalaci automatické regulace maxima pro zařízení, která lze bez následků krátkodobě vypnout (například ventilátory kaloriferů, vratové clony, tryskač atd.)
Na odběru je instalováno celkem 2071 kW používaného instalovaného příkonu , z toho instalovaný příkon odpojitelných zařízení je 183,4 kW. Ze sledování sítě vyplývá , že většina špiček vzniká při spuštění hlavních strojů .Výskyt špiček nad 1000 kW pouze v zimním období napovídá , že jde o souvislost s vytápěním případně osvětlením.Přitom například v prosinci 2010 se ve 4 případech z 5 dostal odběr nad 1000 kW vždy při poklesu venkovních teplot hluboko pod bod mrazu. Ve firmě se nemůžeme dohodnout o tom, zda a jaký bude mít nasazení regulace efekt a návratnost. Já předpokládám efekt na úrovni snížení měsíčního maxima minimálně o 110 kW , spíše o 150 a maximálně je podle mne možno dosáhnout při využití celkového potenciálu na 936 kW, což by představovalo pro příští rok i snížení ročního limitu.
K problematice dodávám tolik, že jsem plně seznámen s konstrukcí ceny elektřiny , stejně tak s cenami a konstrukčními prvky systému regulace maxima , jde mi čistě o odborný odhad či zkušenost z podobné situace.

Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Dobrý den,

Pro podrobnější posouzení by bylo nutné analyzovat odběrový diagram alespoň za 12 měsíců.
Dále si musíme uvědomit principielní funkci regulátorů maxima. Jestliže máte k dispozici odpojitelný výkon 183,4 kW, soudobý výkon bude podle Vašich údajů cca ½ a bude využíván pouze v části ¼ hodiny cca max 10 minut. Máte tedy k dispozici regulační výkon 60 kW. Jestliže špičky budou trvat déle než jednu ¼ hodinu opakovaným vypínáním stejných zařízení si budete u nich vytvářet problémy – nedostatečné vytápění, výmluvy obsluh vypínaných strojů atd.. Jestliže špičky vznikají při spouštění strojů je možná nejjednodušší udělat organizační opatření. Za současných ceníkových podmínek osobně preferuji 10% rezervu sjednaných hodnot rezervované kapacity než přísnou regulaci, prioritou vždy zůstává bezproblémové zajišťování výroby. Nasazené řídící systémy potom hlídají jen mimořádné stavy (toto je zkušenost hlavně z firem zpracovávající plasty a je nutné vždy posuzovat konkrétní odběr už třeba vzhledem k využívání elektřiny na vytápění).
Pak je tady také varianta počítat se zaplacením poplatku za překročení rezervované kapacity. Cena za překročení sjednané rezervované kapacity je 4 násobek ceny sjednané. Nedocházeli k překročení nastavené hranice roční rezervované kapacity každý měsíc nedosahuje úrovně měsíční rezervované kapacity, může být tato varianta ve výsledku levnější než dosjednávat měsíční rezervovanou kapacitu.
Nicméně základem je analýza dat a fakturace minimálně za 12 měsíců pro výrobně srovnatelného období (případně potřeby tepla na vytápění).
Instalaci řídícího a monitorovacího systému energetických toků Vám doporučuji. Jejich sledováním a vyhodnocováním dostanete zajímavé výsledky a to nejen z hlediska spotřeby energií, ale přeneseně i využití strojového parku resp. pracovní doby.

S pozdravem

Milan Mach
EKIS Zlín
Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín tisk