Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.3.11 / dotaz č. 26414
Dobrý den, jsem majitelem 12kW elektrárny s licencí od roku 2010. Nyní bych ji chtěl začít odepisovat. Jaký je postup? Lze ji rozdělit do více odpisových skupin?
Děkuji
Fotovoltaická elektrárna jako celek patří do odpisové skupiny č.4 – Stavby elektráren(díla energetická výrobní) SKP 2302 s dobou odpisu 20 let, nicméně pokud se elektrárna rozdělí na jednotlivé celky, lze odpisy „zefektivnit“. Například fotovoltaické panely spadají do odpisové skupiny č.2 SKP 32.10.52 s dobou odpisu 5 let. Odpisy je možné zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné, tedy například až po uplynutí lhůty pro uplatnění osvobození od daně z příjmu.