Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.11 / dotaz č. 26458
Dobrý den,
bydlím v cihlovém bytovém domě. Byt se nachází v 1. NP nad nevytápěnými
sklepními prostory. Z tohoto důvodu je podlaha bytu v zimním období poměrně
chladná. Část sklepních stropů, což odpovídá zhruba 1/2 plochy našeho bytu
je zateplena izolačním materiálem ORSIL o síle 80mm. Jelikož právě tato
polovina bytu se nachází, nad místy, kde do domu vedou boční dveře do sklepů
a několikrát denně tudy někdo prochází s kočárky, cyklo., atd., je zde od
podlahy i přes částečné zateplení stropů chladno, zvláště pro malé děti,
kteří si často hrají na zemi. V současné době chystáme v bytě výměnu
podlahových krytin. Můžete mi prosím poradit, zda je možné pod nové
podlahové krytiny (koberec, PVC) položit ještě nějakou další tepelně
izolační vrstvu tak, aby došlo k celkovému navýšení podlahy max. o 10-12 mm.
Přemýšlím např. o dřevě, OSB deskách, nebo jsem také slyšel o nějakých
tepelněizolačních nátěrových hmotách.
Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše energetické poradenství. K možnostem dodatečné tepelné izolace podlahy uvádím:
Pod nové podlahové krytiny je možno položit další tepelně izolační vrstvu. K tomuto je nutno uvést, že tepelně izolační vlastnosti každého materiálu závisejí jednak na součiniteli tepelné vodivosti (tepelném odporu) tohoto materiálu a dále pak na jeho tloušťce. Ve Vašem případě ještě na mechanických vlastnostech, aby běžným užíváním bytu nedocházelo k rozměrovým změnám.
Požadavky na mechanickou pevnost by splňovaly OSB desky. Tyto jsou ale určeny jako konstrukční materiál, nikoliv jako tepelná izolace. Tomu také odpovídá jejich součinitel tepelné vodivosti  = 0,075 až 0,16 W/m.K. Možné by bylo i použití korku s výhodnějším součinitelem  = 0,058 W/m. Měkké materiály, např. polystyrén, minerální vatu aj. nelze k tomuto účelu použít.
Vzhledem k možné maximální tloušťce izolační vrstvy pouze10 – 12 mm tepelně izolační účinek žádného z použitých materiálů nemusí být dostatečný. Rovněž zmíněné izolační nátěry vzhledem ke své tloušťce cca 1-2 mm nemohou splňovat požadavky na tepelnou izolaci.
Pro zvýšení teploty podlahy by bylo nutno izolovat veškeré stropy sklepů pod celou rozlohou Vašeho bytu a již instalované izolace ORSIL doplnit na cca 20 cm. Přesnější potřebnou tloušťku by měl určit projektant.
Rovněž je nutno zamezit nežádoucímu chladnutí prostor sklepa zavíráním dveří a oken do sklepních prostor.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk