Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.3.11 / dotaz č. 26459
Dobrý den, prosil by jsem Vás o radu, budeme dělat fasádu na domu z vepřovic 60cm. Jaký doporučujte typ omítky a doporučujete i zateplit? Děkuji
Vážený pane, k Vašemu dotazu Vám sdělujeme následující :
1/ Vaše stávající obvodová stěnová konstrukce je dle vašeho popisu provedena z cihel nepálených , tl. cca 600mm. Je potřebné si uvědomit, že součinitel prostupu tepla takovéto stěnové konstrukce je zhruba 3 až 4x větší než současné základní a minimální požadavky, takže dodatečné zateplení je skutečně z hlediska tep. technického a energetického oprávněné. Navíc, je zde finančně výhodné spojit obnovu vnější omítky a tím i vnějšího vzhledu s dodatečným vnějším zateplením.
2/ Dalším krokem je volba systému dodatečného vnějšího zateplení. V zásadě lze použít systémy montované s odvětranou vzduchovou mezerou a nebo systémy nyní četně prováděné, tzv. kontaktní, s lepeným a popř. i mechanicky připevňovaným tepelným izolantem a s vnějším tmelovým a omítkovým souvrstvím.
3/ Volba toho či onoho systému závisí jednak na Vašem požadavku na konečný vzhled objektu, kdy systémy montované mají obvyklý vzhled obkladových deskových či páskových prvků, systémy kontaktní ( s obecným označením ETICS), potom ve většině případů hlavně omítkový. Dále potom také na stavu a charakteru obvodové stěnové konstrukce (případné zavlhnutí, členitost obvodové stěny,...). Systémy musí být provedeny jednak se zkouškami ověřených materiálů a jednak musí být zkouškami ověřeny i jako správně fungující celek - systém. Také musí být správně stanovena (výpočtem) tloušťka tepelné izolace. Na zateplení jako takové je potom potřebné zpracovat projektovou dokumentaci, která všechny tyto potřebné věci řeší.

V případě bližších a podrobnějších dotazů doporučujeme kontaktovat naše poradenské středisko v Olomouci – EKIS Olomouc - a dohodnout si v rámci poradenského střediska podrobnější konzultaci. Termín případné konzultace je potřebné předem dohodnout na tel. 777 068 990 s ing. P.Svobodou.

S pozdravem EKIS Olomouc, Ing. P.Svoboda
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk