Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.3.11 / dotaz č. 26487
Poradte jak nejlépe zateplit čelní steny řadového domku Multi 222,čelní stšny jsou z dřevěných panelů ve složení venkovní pälubky,izol.lepenka dřevěný rám vyplněný miner.vatou tl.10 cm vnitřní obitípalubky 1,5cm a sololit
Dům byl postaven v roce1973 výrobce Dřevařské závody Trutnov
Při výběru zateplovacího systému musíme vycházet ze stávajícího stavu objektu, pokud není provedeno kvalitní odizolování obvodových stěn proti zemní vlhkosti zvolíme zateplovací systém s odvětrávanou fasádou, v opačném případě můžeme použít kontaktní zateplovací systém. Návrh izolantu vychází z konstrukce obvodového pláště a je vhodné, aby výsledný součinitel prostupu tepla splňoval doporučené hodnoty ČSN. Ve Vašem případě tedy doporučujeme použít jako izolant minerální vlnu tl. 140 mm. Realizaci zateplení fasády je výhodné spojit s výměnou otvorových výplní, dále je možné ještě doporučit zateplení stropních konstrukcí. Tímto komplexním zateplením dojde k podstatnému snížení nákladů na vytápění a k odstranění všech tepelných mostů Vašeho rodinného domu. Dále doporučujeme provedením výše uvedeného zateplovacího systému pověřit firmu s příslušnou kvalifikací – osvědčením a předepsaným technologickým postupem včetně záruky za provedené práce.
Odpovídá:  Ing. Miloslav Horníček* - EKIS Vladislav tisk