Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.4.11 / dotaz č. 26530
Dobrý den,stavíme novostavbu RD , obvodové zdivo je z broušených cihel HELUZ Family tl. 44 cm na montážní pěnu. Dle výrobce není nutné další zateplení , U =0,17 W/m2K , R=5,59m2K/W . Do jaké míry se lze na tyto údaje spolehnout, resp. jestli můžete poskytnout nezávislé údaje ? Vytápění bude nízkoteplotním kondenz. plynovým kotlem se solárním přitápěním. Tedy zateplit nebo ne.
díky a zdravím
Dobrý den, nezávislé údaje se dokládají certifátem, posudkem zkušebny. Výrobce většinou své výrobky nechá zkušebnou ověřit a tyto hodnoty, parametry svých výrobků uvádí v prospektech. V takovém to případě se můžete na prezentované parametry spolehnout.
Hodnoty součinitele prostupu tepla a tepelného odporu cihel HELUZ Family tl. 44 cm, které jste uvedl, uvádí výrobce ve svém prospektu jako hodnoty, které platí při běžné vlhkosti a při použití vnitřní vápenocementové omítky tl. 10 mm a vnější tepelněizolační omítky HELUZ Supertherm tl. 30 mm + 5 mm omítky štukové.
Pro tento typ obvodové konstrukce je podle ČSN 73 0540-2, požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U=0,38 W/m2K. Norma uvádí také doporučenou hodnotu, která je 0,25 W/m2K. Bude-li dodržen stavební postup doporučený výrobcem, lze předpokládat, že tato konstrukce bude téměř bez tepelných mostů. Při výpočtech a posouzení takovéto konstrukce je možné použít zhoršení deklarovaného součinitele prostupu tepla o 0,02 W/m2K. I tak bude součinitel prostupu tepla hluboko pod doporučenou hodnotou podle ČSN 73 0540.
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk