Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.3.11 / dotaz č. 26535
Zvažujeme zateplení fasády a novou střechu na bytovém domu (9 bytů) v Havlíčkově kolonii . Dům je z roku 1930. Prosím o informaci, zda pro tyto úpravy jsou aktuálně k dispozici dotační programy. Zároveň prosím o kontakty na zpracovatele dotací, případně na někoho, kdo nám může připravit odborný odhad nákladů a doporučit vhodné řešení.V této souvislosti jsme uvažovali o tzv. foukané izolaci. Jaký je Váš názor na toto řešení

Předem děkuji

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Na zateplování bytových domů v současné době nepřijímá nové žádosti dotační program Zelená úsporám (Státní fond životního prostředí), který byl pro letošní rok ukončen a o jeho osudu na rok 2012 se bude snad ještě rozhodovat.
Druhou možností je program Nový panel, který je v kompetenci Státního fondu rozvoje bydlení. Od roku 2009 je možno žádat i na domy postavené nepanelovou technologií. Nejnovější informací z dnešního dne je, že vláda uvolnila finanční prostředky cca 1 miliardu Kč pro období následujících let na dotace úroků z úvěrů pro tento program. Žádosti je možno dle informací ministerstva pro místní rozvoj znovu podávat od pondělí 4. dubna prostřednictvím poboček Českomoravské záruční a rozvojové banky. Financování bude ale možné až po schválení změny rozpočtu sněmovnou. Po schválení vládou musí návrh ještě uspět ve sněmovně v podobě usnesení Státní podpora uvolněná na tento rok činí 84 milionů korun a zbytek podpory do výše jedné miliardy se bude uvolňovat průběžně se splácením úvěrů žadatelů. Průměrná délka úvěrů je 12 let.
Co je potřeba doložit k žádosti naleznete na webových stránkách programu (na www.sfrb.cz). Vyžadován je energetický audit, který zpracuje oprávněná osoba (energetický auditor). Jejich seznam naleznete na stránkách www.mpo-efekt.cz v oddílu energetické expertízy – seznam energetických expertů. Dále lze doporučit vypracování projektové dokumentace. Ta bude sloužit nejen jako podklad pro audit, ale rovněž lze na jejím základě nechat od nezávislého rozpočtáře zpracovat výkaz výměr a udělat objektivní výběrové řízení na dodavatele. To se v konečném součtu projeví optimalizací nákladů stavby.
Pokud jde o materiálová řešení, nabízejí se různá řešení, foukaná izolace na bázi buničiny může být jednou z vhodných variant. Patrně na zateplení půdy. Doporučuji Vám osobní bezplatnou konzultaci v energetickém konzultačním středisku sítě EKIS. Pokud se rozhodnete pro Energy Centre v Českých Budějovicích, je potřeba se objednat telefonicky na čísle 38 731 25 80, více informací o poradenství naleznete na www.eccb.cz. Při objednání termínu sdělte, že se jedná o stavební problematiku. Během hodinové porady mohu odpovědět na řadu Vašich dotazů podrobně. Středisko sídlí na náměstí Přemysla Otakara II. S sebou je dobré vzít stavební dokumentaci domu (pokud nějakou starší máte) nebo alespoň foto.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk