Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.3.11 / dotaz č. 26556
Dobrý den Jsme společenství SVJ v roce 2002jsme zateplovali bytovou jednotku, výměnu oken a vlastní kotelnu ,kterou máme sušárně .Vyúčtování se nezměnilo stále máme vysoké náklady jako při centrálním vytápění,přitom tato kotelna,byla řešena pro 48 bytů.Není nám předkládáno kompletní vyúčtování s tím že na to nemáme právo v podání jednatele p.Lesáka z Tezi Hořovice,spol.s.r.o.
Dobrý den, Zateplením domu se určitě snížila spotřeba tepla na vytápění, bez konkrétních údajů o zatpelení a o rozměrech domu ale nemohu posoudit, kolik se výpočtově uspořilo. Vlastní plynová kotelna ve srovnání s dodávkou tepla z CZT může mít i vyšší náklady, neboť SVJ patrně není plátcem DPH a tedy nakupujete energie z 20% DPH, kdežto teplo z CZT je zatím jen s 10%DPH. Dále odběr jedné kotelny je patrně v maloodběru, kotelny CZT ale mohou mít sazby velkoodběru a tedy mají levnější plyn i elektřinu. Nevím jaká byla pořizovací cena kotelny, ale je možné , že při důsledném odepisování celé investice v podmínkách realivně malé výroby tepla jednotková cena tepla výrazně stoupne i nad úroveň ceny tepla z CZT. Pokud se důsledně zahrnou do ceny tepla veškeré položky dle cenového výměru ERU č.3/2009 může být jednotková cena tepla při poměrně malé výrobě z domovní kotelny i výrazně vyšší než cena tepla z CZT. Ve vašem dotazu neuvádíte žádná data pro konkrétní posouzení. Proto nabízím bezplatnou konzultaci u nás ve středisku Rokycany ul. Na Pátku č. 122, kam přinesete vyúčtování, náklady na provoz kotelny a údaje o domu včetně údajů o zateplení. Pak je možné provést konkrétní posouzení s případným doporučením na řešení situace.
Odpovídá:  Ing.,CSc. Vlastimi Brada* - EKIS Rokycany tisk