Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.11 / dotaz č. 26587
Máme v domě nebytový prostor využívaný jako vzorková prodejna oken.Prostory mají vlastní vytápění na plynový kotel. Prodejna je mimo kancelář jen temperována na průměrně 17°C.Majitelé bytu nad touto prodejnou si stále stěžují, že mají v bytě zimu.Chtějí, aby SVJ zateplilo strop prodejny.Je vhodné oddělit zateplením porstor ,který je otápěn ?
Děkuji.
Vážená paní, dle normy ČSN 73 0540-2 má být mezi bytem a provozovnou konstrukce o součiniteli prostupu tepla U = 0,75 W/(m2.K)- To odpovídá např. konstrukci s 50 mm tepelné izolace.
Zda je vhodné strop zateplit či nikoliv nedovedu posoudit, záleží především na technických možnostech. Rozhodně by však obyvatelé tohoto bytu měli případně být zvýhodněni při výpočtu spotřeby tepla pro jejich byt tak, aby došlo ke kompenzaci vyšších tepelných ztrát jejich butu podlahou proti ostatním bytům (stejně jako to je u bytů v posledním podlaží, u rohových bytů apod.
Je otázka, zda je jejich byt studenější či zda se jedná o subjektivní pocit - to ovšem takto na dálku nelze posoudit. Normová teplota v obytných budovách je 20 - 22 °C, bohužel v ČR je zvykem vytápět na výrazně vyšší teplotu - někdy i 24 °C (na rozdíl od např. Anglie, kde je obvyklá teplota v bytech v zimě 16 - 18 °C).

Zdraví
Roman Šubrt