Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.4.11 / dotaz č. 26634
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč je výpočet tepla rozdělen na dvě složky. Tzn. výpočet dle spotřeby a výpočet z podlahové plochy. Z jakého důvodu jsem nucena platit částku za výpočet z podlahové plochy. Proč neplatím pouze to, co skutečně spotřebuji. A dále, kdo určje, v jakém poměru tyto dvě složky jsou, tzn. 50% a 50% nebo 60% a 40%. Jedná se o panelový dům, kde vlastníkem bytových jednotek je BD. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Rozúčtování nákladů za teplo a teplou vodu je dáno vyhláškou č. 477/2006 Sb. Rozúčtování nákladů s respektováním tepelných toků ( představuje základní složku) zahrnuje :
cca z 20% účinek nezávislého vytápění rozvodným zařízením, (zejména svislým rozvodem)
cca 15% podíly nákladů na vytápění či temperování společných částí domu
ze zbývajících % tepelné přestupy mezi byty a z technického podlaží a rozdílné tepelné ztráty "obálky" jednotlivých jednotek (bytů) podle jejich polohy
Spotřební složka respektuje skutečně naměřené hodnoty ve \vašem bytě.

Podíl základní složky byl stanoven na základě odborného odhadu, který byl odsouhlasen nájemníky objektu.
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk