Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.4.11 / dotaz č. 26803
Dobrý den, chtěl bych zateplit řadový RD (výstavba v r.1950). Dům je postaven z plných cihel (stěny 45 cm). Jaký materiál je nejvhodnější a jaká tloušťka izolantu je potřebná? Je nutný projekt? Pokud ano kdo mi ho vyhotoví a přibližně za jakou cenu?

Děkuji
Dobrý den,
jako zateplovací materiál se běžně používá pěnový polystyren a pro Váš RD je minimální tloušťka izolačního materiálu 10cm, uvažovaná lambda 0,044 W/m.K (pokud bude hodnota lambdy nižší je polystyren kvalitnější). Projekt nutný není. Je ale vhodné si ho nechat vypracovat, protože v něm jsou uvedené všechny detaily zateplení stavby (je zde stanoven materiál a navržena jeho tloušťka), které je třeba následně dodržet. Solidní dodavatel, pokud je dodávka tzv. na klíč, Vám nechá zpracovat projektovou dokumentaci v rámci této akce. Projekt vyhotovují stavební projektanti, oni určují cenu. Výběr dodavatele je pro realizaci velice důležitý. Vybraný dodavatel by měl aplikovat kompletní certifikovaný systém, tj. izolační materiál, lepidla, hmoždinky, omítková vrstva. V certifikovaném systému je také stanoven technologický postup montáže celého systému, tj. příprava povrchu, způsob nanášení lepidla, počty a rozmístění hmoždinek, aplikace svrchní fasádní vrstvy. Děkuji za dotaz.
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk