Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.4.11 / dotaz č. 26968
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jak je to s nutností zřízení nové přípojky v režimu výkupní ceny u fotovoltaických elektráren. Je opravdu nutné zřizovat novu přípojku nebo je možné připojení přes domovní? Pokud ano, jaká je velikost investice? Dočetl jsem se, že se platí 500 Kč za každý Amper velikosti jističe.Jaká bude jeho velikost? Nebo se odvíjí od velikosti domovního jističe - 32Amper

Plánuji střešní FVE o velikosti 9,5kWp.

Děkuji


Vážená paní,

obecně platí, že distribuční společnost (ČEZ, E.ON, PRE) má povinnost vaši elektrárnu připojit. Podrobnosti ohledně připojení stanovuje vyhláška č. 51/2006 Sb. (v platném znění). Zde se uvádí, že "výrobnu elektřiny je rovněž možné připojit v odběrném místě. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá zákazník." Viz § 3, odst. 6.
Není tedy nutno zřizovat novou přípojku, zejména pokud vaše stávající přípojka má dostatečnou kapacitu. Nicméně z technických důvodů (o kterých rozhoduje distributor) může nastat situace, že výrobnu nelze připojit v místě odběru (např. kapacita odběrného místa je 20 A a chcete připojit výrobnu s kapacitou 200 A).

Podle výše uvedené vyhlášky má žadatel o připojení povinnost podílet se na nákladech na připojení, a to pouze na nezbytně vynaložených nákladech. Podíl pro přpojení do distribuční soustavy v úrovni NN (napětí 380 V) je 500 Kč/A pro třífázové připojení, resp. 200 Kč/A pro jednofázové připojení. (viz vyhláška, příloha 6.)

Pro vyvední výkonu 9,5 kW potřebujete buď třífázovou přípojku s kapacitou 3x16 A, nebo jednofázovou s kapacitou 1x 50A. Distributorovi tedy musíte zaplatit buď 8 tis. Kč (3 fáze) nebo 10 tis. Kč pro jednofázovou přípojku. V případě, že by distributor požadoval vybudování nové přípojky, musíte v souladu s vyhláškou zaplatit ještě vyvedení kabelu a další náklady.

Doporučuji vám zkontrolovat si stávající kapacitu přípojky pro odběrné místo a pokud jvyhovuje pro výše uvedené kapacity (3x16 A nebo 1x50A), pak požádejte distributora o připojení elektreárny ve stávajícím místě odběru. V opačném případě dohodněte s distributorem možnost posílení kapacity stávající přípojky, může to být jednodušší naž zřizovat novou přípojku.

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný


Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk