Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.6.11 / dotaz č. 27638
Při vyúčtování nákladů na topení a vzájemnémm porovnávání redukcí jsem byl na schůzi členů BD napaden, že jsem ve svém bytě protopil výrazně více než v ostatních bytech. V ostatních bytech jsou vyší redukce, tak že členové došli k závěru, že na mne doplácí. Bydlím ve třípodlažním panelovém domné o dvanácti bytech s dvěma vchody. Můj byt je vnitřní položený nad garážemi a společnými prostorami (prádelna, sušárna, sklepní chodba). V těchto místnostech se již řadu let netopí. Veškerá jednání o obnovení topení selhala. Netopí se ani v místnostech sousedních bytů přiléhajících k mému. Sousední byt je položen nad výměníkovou místností, kde je teplota značně vysoká. V mém bytě je poměrně chladno, takže i přes naplno otevřené topení jsem nucen v některých chladných dnech přitápět el. kamínkami. Nevím,co mám dělat. Domnívám se, že nikoho nepoškozuji, naopak jsem poškozován já a to finančně a útoky na mou osobu. Dům je ve vlastnictví Bytového družstva.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že je Vám vytýkána větší spotřeba tepla než je ve vašem domě obvyklé. Váš byt, pokud byl postaven před 20 a více lety není od ostatních prostor izolován a tudíž správně předpokládáte, že Vaše vyšší spotřeba je zaviněna především potřebou udržet stejný standard vytápění jako v okolních bytech. Aby se prokázala oprávněnost vašeho tvrzení je třeba propočítat tepelnou ztrátu Vašeho bytu a těch ostatních. Pokud se ještě doloží naměřenými teplotami i v okolních bytech v otopném období, pak je to naprosto prokazatelné.
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk