Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.6.11 / dotaz č. 27736
Přestěhovala jsem se z Prahy do Budíškovic, kde se doposud topilo v rodinném domku dřevem. Nyní bych si chtěla pořídit buď solární ohřev vody s vytápěním v podlaze, nebo fotovoltaické baterie. Ale nevím, jak a kde začít a co by bylo v podmínkách na hranicích Vysočiny Jižních Čech vhodnější. Děkuji za radu a případně návrh úsporného řešení vytápění a ohřevu vody. Děkuji
Vážená paní, děkujeme za dotaz. Doporučuji vám v rámci rekonstrukce či postupných úprav pokračovat velmi uvážlivě. Předpokládám, že se jedná o starší objekt se dřevěnými stropními trámy. Zde bylo vytápění lokálními palivy velmi důležitým prvkem - šlo totiž zároveň o velmi intenzivní větrání místností, kdy byl z místnosti v rámci hoření odváděn vlhký vzduch a do místnosti byl netěsnostmi v oknech a jinde nasáván z exteriéru suchý vnější vzduch. Jakákoliv změna vytápění či utěsnění oken může vést ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu v místnostech se všemi negativními důsledky, tedy zejména s výskytem plísní na studených površích a v případě, že je v domě použito jako konstrukční prvek dřevo (stropy...), tak i s napadením tohoto dřeva hnilobou.
Nyní však k vašemu dotazu. Využití slunce jako energetického zdroje pro nízkoteplotní vytápění předpokládá použití vakuových solárních kolektorů a jejich dostatečné plochy. Výsledkem pak je velký přebytek tepla v letním období, který lze využít např. na ohřev bazénu. Tento způsob vytápění má význam tam, kde má dům malou energetickou potřebu a využitím soláru dojde ke zkrácení otopného období. Tyto solární kolektory by měly být umísťovány ve velkém sklonu, téměř svisle, neboť se neohřívají a tudíž nedochází k odtávání sněhu. Sníh na nich, pokud jsou položeny klasicky pod úhlem 45 °C, zůstává a tak v zimě při sněhu nemají žádnou účinnost.
Naopak investičně velmi zajímavé je využití tepelných solárních kolektorů pro přípravu teplé vody. Zde je obvykle vhodnější použít klasické deskové kolektory, které jsou levnější. Tyto solární kolektory se mírně ohřívají a tudíž je možné je umísťovat na šikmé střechy.
V současné době se asi jako nejefektivnější investicí, ovšem při vysoké pořizovací ceně jeví fotovoltaické panely. Bohužel zatím je pozastaveno jejich připojování, ovšem jakmile tato byrokratická překážka povolí, je jejich instalace velmi výhodná. Při jejich instalaci a následné výrobě elektřiny lze čerpat solární bonus na výrobu elektřiny, který sice již není tak příznivý jako před 2 roky, ale vlivem poklesu investičních nákladů je i tak výhodný. elektřinu lze následně prodávat rozvodným závodům za minimální cenu a proto je vhodné si nechat elektroinstalaci provést tak, aby v případě přebytku elektřiny nedocházelo k jejímu dodávání do sítě, ale byla vaužívána na přípravu teplé vody a případně v zimě na ohřev zásobníku pro teplovodní vytápění. Toto řešení se v současnosti jeví jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zdraví
Roman Šubrt