Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.6.11 / dotaz č. 27763
Které zákony, vyhlášky a cenové regulace(vč.změn) se týkají kombinované výroby el.energie a tepla z biomasy (konkrétně rostliných a živočišných olejů)- dodávky el. energie do sítě přes LDS - výkon 0,998MWhe. Mohu si případně objednat z této legislativy nějaké shrnutí a proškolení. je tam množství podpůrných dotací jak na výrobu el.en., tak tepla, platby výrobci i lokálnímu distributorovi sítě, atd
děkuji
Dobrý den,

je toho plno, ale měl byste se orientovat alespoň v těchto:

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) s velkou již letos schválenou novelou platnou od r. 2012.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (také novelizovaný)

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010,
kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

Vyhláška 453/2008 "Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií"

Vyhláška 81/2010, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Pokud byste potřeboval přehled, můžeme se domluvit na spolupráci.

S pozdravem Jan Truxa
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk