Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.6.11 / dotaz č. 27773
Dobrý den, řeším otázku fasády, mám cihly HELUZ THERMO STI 44 broušené, nevím zda zateplit vatou 5cm nebo jen omítku a jakou jestli silikonovou, silikátovou . Prosím poraďte mi co je nejlepší na tento typ cihel, hlavně jestli zateplovat vatou nebo ne. Děkuji za odpověď.
Vážený pane,
výrobce udává, že při při vyzdění na maltu TREND je bez omítky (při praktické vlhkosti) součinitel prostupu tepla té stěny U=0,223 W/m2K.
S výrobcem doporučenou vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm bude U=0,21. Pokud na stěnu přidáte kontaktní izolaci 5cm minerální vaty t.j. např. fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI zlepší se to přibližně na U=0,17. Těch 5cm je ovšem velmi malá tloušťka izolace a je otázkou zda to bude ekonomicky optimální řešení ; fixní náklady (práce, tmely, omítka a pod) jsou u tenké izolace zhruba stejné jako u silné a cena materiálu vzhledem k fixním nákladům je relativně malá. Navíc jde o dlouhodobou investici a z hlediska očekávaného růstu cen energie by proto asi bylo lepší použít silnější vrstvu a snažit se přiblížit někam k hodnotě U=0,12 (Cílová hodnota podle připravované normy). To by ve vašem případě znamenalo zhruba 14 až 15cm výše zmíněné vaty. Jako alternativu by možná šlo použít šedý pěnový polystyrén, který má lepší vlastnosti a lépe se s ním pracuje. U toho by stačila tloušťka zhruba 12cm. POZOR v tomto případě bude patrně docházet ke kondenzaci vlhkosti ve stěně a je proto bezpodmínečně nutné provést výpočet bilance zkondenzované vlhkosti a posoudit zda to vyhovuje!!! Ke kondenzaci ovšem může docházet i v případě použití té vaty, záleží to na použitém tmelu a omítce, projektant musí vybrat vhodný certifikovaný zateplovací systém a ověřit to výpočtem.
Shrnutí:
Pokud máte levnou energii na vytápění (dřevo, tepelné čerpadlo) pak použijte jen výrobcem doporučenou omítku.
Pokud topíte drahou energií (přímotop, plyn) pak raději izolujte ale spíše silnější vrstvou izolačního materiálu a dohlédněte aby projektant řádně posoudil otázku kondenzace vlhkosti.

S pozdravem ing.Petr Vogel


KM
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk