Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.6.11 / dotaz č. 27840
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na typ(polystyren nebo minerální vata) a sílu zateplení severní stěny RD. Materiál : škvárobetonový panel, síla 32 cm, výrobce Prefa Hýskov (rok 1970). Plocha stěny je 42 m2.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Škvárobetonový panel ze 70-let tloušťky 30 cm má velmi špatné tepelně izolační vlastnosti.

Z pohledu současných norem je nevyhovující, v době stavby patrně tehdejší požadavky norem splňoval.

Na nově prováděné a dodatečně zateplované konstrukce obálky budovy se vztahují požadavky současné platné a závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. Tato základní tepelně technická norma stanovuje požadované a doporučené hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou stěnu těžkou (panel) 0,38 (W/m2.K), hodnota doporučená je dle normy pro stěny těžké 0,25 (W/m2.K).

V současné době se norma novelizuje a zohledňují se požadavky na nízkoenergetická řešení, která budou v příštích letech již závazná. Pro dosažení nízkoenergetického standardu je pak potřeba splnit hodnotu součinitele prostupu tepla „U“ dokonce pod 0,15 (W/m2.K) až 0,10 (W/m2.K).

Stávající panel bude mít hodnotu U někde kolem 1,5 až 2 (W/m2.K). Aby se dosáhlo hodnot U doporučených dle normy, bude potřeba dodatečného zateplení například na bázi EPS 70 F o tepelné vodivosti λ 0,039 (W/m.K) tloušťky 14 cm. To platí v případě kontaktního zateplovacího systému. Rozhodně tak ale nejsme na doporučení nízkoenergetického standardu.

Rád bych ještě upozornil na jednu věc. U škvárobetonových panelů z PREFY Hýskov se vyskytoval problém s radonem. Jednalo se o domy typu START z Rynholce a pórobeton z Poříčí u Trutnova. Pokud jste to dosud neřešil, doporučil bych kontrolní měření radonu a dle jeho výsledků provést protiradonová opatření. Doporučuje se mimo jiné i to, že se používá na dodatečné zateplení provětrávaný zateplovací systém s minerální vatou. Ten se vkládá do roštu, který ovlivní celkovou tepelnou izolaci systému a tloušťky zateplení pak vycházejí větší. Rovněž i tepelná vodivost minerální vaty je horší. Je tedy lépe uvažovat s tloušťkou izolantu 16 až 18 cm.
Systém provedení provětrávané fasády je popisován v jiných odpovědích na i-ekis nebo na www.ceskestavby.cz, nebo jiných odkazech.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk