Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.6.11 / dotaz č. 27857
Dobrý den, mám otázku na skladbu podlahy , resp . sílu izolace pod podlahové topení na základové desce. Jde o projekt,který se mi nezdá.
Celková výška podlahy od desky = 16 cm, na hydroizolaci bude tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 S 60mm ,+ systémová deska podl. vytápění IVAR Th 15P s fólií o síle 15 mm, pak anhydrit 60 mm a dlažba.Síla EPS 150 S do 60 mm se mi jeví jako málo, výšku podlahy měnit nelze, můžete poradit nějaký jiný matreriál s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi než je EPS, aby to bylo vyhovující ? Děkuji.
Dobrý den, provedli jsme výpočet a posouzení konstrukce dle k tomu určené ČSN 730540-2:2007. Požadavek na součinitel prostupu tepla podlahou UNP činí 0,38 W/m2.K, doporučená hodnota UND je 0,25 W/ m2.K. Pro Vámi popsanou podlahu vychází U = 0,31 W/m2.K. Z toho vyplývá, že navržená tloušťka 60 mm je z pohledu shora uvedené normy vyhovující. Navržené řešení je dle mého názoru vyhovující, materiál je pro uvedené použití dostatečně kvalitní a výběrem „lepšího“ materiálu nedosáhnete výrazně lepšího v praxi projevitelného výsledku.
Další možné informace související s problémem:
- volba nášlapné vrstvy (http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/7599-vykon-podlahoveho-vytapeni-s-ohledem-na-skladbu-naslapne-vrstvy)

Na základě dotazu číslo 27857 jsme překontrolovali výpočet a zjistili, že při výpočtu došlo k chybnému zařazení konstrukce - uvažovali těžkou konstrukci a požadavek 0,38 W/m2.K. Konstrukce měla být definovaná jako lehká s požadavkem 0,3 W/m2.K.
Požadavku pro lehkou konstrukci odpovídá navýšení tl. původní EPS 150S o 1cm, tj. 70mm.
Vzhledem k uvedenému se Vám za chybu omlouváme.
Odpovídá:  Ing. Pavel Novák* - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk