Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.6.11 / dotaz č. 27898
Chtěl bych vás poprosit o radu: máme starý dům a nyní chceme renovovat podlahy v přízemí.
Místnost o kterou se jedná je nepodsklepená a je v ní v zimě relativně chladno, proto chceme renovaci spojit s lepší tepelnou izolací.
Současný stav: podlaha ze dřevěných desek 3 cm uložených na trámech, mezi trámy je pouze suchá škvára cca 25 cm, pod škvárou jen stará izolace, pak hlína. Místnost je suchá, nicméně poněkud chladná.
Jedna firma nám navrhla podlahu ponechat jak je a tepelně ji odizolovat dodatečným položením OSB desek (2 x 18 mm). Nevím, jestli se stav z hlediska „oteplení“ místnosti může takto významně zlepšit anebo zda to bude tepelně lepší „jenom nepatrně“.
Děkuji za Váš názor.
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na tepelnou izolaci podlahy uvádím:
OSB desky je možno použít jako vrchní nášlapnou vrstvu nové podlahy. Nejsou ale konstruovány jako tepelná izolace a tomu také odpovídají jejich tepelně izolační vlastnosti.
Požadavky na tepelně izolační vlastnosti podlahy uvádí norma ČSN 73 0540-2 a to jako požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla 0,45 W/m2.K a doporučenou hodnotu 0,30 W/m2.K. Tento ukazatel charakterizuje vliv materiálu na velikost tepelné ztráty podlahou. Při použití OSB desek by bylo dosaženo podle měrné hmotnosti použitých desek pouze hodnoty cca 1,54 až 2,63 W/m2.K ( bez vlivu stávající konstrukce). Jako vhodnější se jeví použití extrudovaného polystyrénu XPS, se kterým by při 8 cm bylo možno dosáhnout hodnoty cca 0,296 W/m2.K, tedy lepší než je hodnota normou doporučená (bez vlivu stávající konstrukce a bez vlivu vrchní nášlapné vrstvy).
Použití OSB desek v popsaným způsobem nesplňuje požadavky normy a nelze je tedy považovat za dostatečnou tepelnou izolaci.
Vzhledem k požadavku na životnost podlahy lze proto doporučit použití extrudovaného polystyrénu, který je pro použití ve styku se zeminou přímo určen a sníží tepelnou ztrátu podlahou na minimální hodnotu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk