Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.6.11 / dotaz č. 27900
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Ještě si dovolím jedním dotazem navázat na Vaší odpověď. Jak přesněji postupovat, abychom získali maximum informací pro rozhodnutí o způsobu realizace? Předpokládám, že bude zapotřebí zkoordinovat projektanta, dodavatele, dozor….. Zajímal by mě nejjednodušší a nejrychlejší postup, který povede k naší spokojenosti s opravou. Předpokládám, že každá dodavatelská firma nám bude doporučovat „pro ní“ optimální variantu řešení. Rádi bychom ale zvolili tu správnou cestu.
Ještě jednou děkuji.
Dobrý den,
výsledkem rekonstrukce by měla být spokojenost investora, z jeho strany bývá někdy problém se startem zakázky, jelikož do celého procesu vstupuje celá řada faktorů, osob a firem. Optimálním začátkem je konfrontace vašeho záměru s osobou nebo firmou, která je schopna zpracovat za úplatu nebo zdarma studii, analýzu, apod., ve které zhodnotí dvě, tři nebo i více variant řešení. Je třeba upozornit, že zpravidla více jak tři varianty vedou k nepřehlednosti mezi výsledky a ke komplikovanému výběru řešení. Mnoho variant vede k tomu, že nakonec jsou zredukovány na dvě až tři, které jsou stěžejní. Varianty řešení by měly zahrnovat možná technická řešení (specifikace výhod a nevýhod, případně technických úskalí), každý technický návrh by měl být ohodnocen z pohledu finančních nákladů (alespoň rámcově). Velmi přínosné je i vyčíslení energetických přínosů opatření, což se odrazí v pozitivním snížení provozních nákladů na dodávky energií. Na základě těchto výstupů by mělo být možné vybrat optimální variantu dle představy investora o rozsahu regenerace a také dle technické proveditelnosti a finanční náročnosti. Zde je třeba investovat trochu času při hledání vhodného kandidáta na zpracování studie, pokusil bych se hledat mezi projektanty nebo projekčními kancelářemi.
Takto odborně zpracovaná studie vám poslouží pro další jednání na úrovni domu (přesvědčovací materiál pro ostatní nájemníky nebo vlastníky bytů) a dále jednání s projektantem. Nevylučuji, že zpracovatel studie bude schopen pro vás zpravovat i kompletní projektovou dokumentaci. Ta je absolutním základem a nutností pro správný výběr dodavatele stavebních prací. Projektová dokumentace by měla mít veškeré náležitosti pro výběr dodavatele, takže by měla obsahovat slepý rozpočet (výkaz výměr) a oceněný rozpočet dle obecně platných zásad (průměrné ceny v ČR). Z oceněného rozpočtu bude pro vás zřejmé, jak která činnost je finančně náročná a dozvíte se i celkovou cenu za vybranou variantu rekonstrukce.
Výběr dodavatele by měl být na základě slepého rozpočtu, který jednotliví zájemci o zakázku musí pečlivě položku po položce ocenit. Pak bude srovnání nejenom mezi výslednými cenami, ale také mezi jednotlivými položkami v nabídkách. Pokud se dodrží tento postup při výběru dodavatele, odpadají nepříjemné dohady o tom, že něco v rozpočtu nebylo a firma při realizaci chce peníze navíc za tzv. vícepráce. Postup zajišťuje jistou ochranu investora před tímto jednáním ze strany dodavatele. Při výběru dodavatele hraje velmi důležitou a zpravidla rozhodující úlohu cena za dílo. Je třeba zvážit i ostatní faktory, např. reference, záruky, jak dlouho je dodavatel na trhu apod.
Velmi důležitým článkem při samotné realizaci je technický dozor investora. Je to osoba, která vás zastupuje ve věcech technických vůči dodavateli, dohlíží na správné provádění jednotlivých prací a činností a také sleduje rozsah prováděných prací dle projektové dokumentace a dle položkového rozpočtu.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk