Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.7.11 / dotaz č. 27945
Ve zde publikovaných odpovědích se dozvídám celkem protichůdné názory na vhodnost užití fotovoltaických panelů.
Např. v odpovědi na dotaz 27876 se dočtu, že "...fotovoltaické panely na výrobu elektřiny nejsou v současné době dobrá investice."
Ovšem v odpovědi na dotaz 27895 se naopak dočtu, že "... Fotovoltaické panely jsou ekonomicky stále výhodné."
Čekal bych, že (ne)výhodnost jejich použití je výsledkem ekonomického posouzení jejich přínosu, ale podle rozdílných odpovědí usuzuji spíše na osobní preference odpovídajících.
Mohli byste dát jednoznačnou odpověď (je-li to tedy vůbec možné), jak to s tou (ne)výhodností je?
Diskuse o ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti fotovoltaických systémů v dnešní době postrádá smyslu, jelikož ani jedna z distribučních společností v ČR prozatím nevydává povolení k instalaci těchto systémů.
U každé konkrétní investice, fotovoltaickou nevyjímaje, je nutné ekonomiku posoudit individuálně, neboť závisí na mnoha okolnostech. U fotovoltaiky má zásadní vliv na ekonomiku provozu nejenom cena vstupní investice a prodejní cena produkce, ale i místní vlivy, jakými jsou doba slunečního svitu, míra zastínění, orientace a sklon panelů apod. Obecně lze však říci, že díky stále se snižujícím cenám fotovoltaických panelů je ekonomická výhodnost fotovoltaických systémů se správnou konfigurací (orientace i sklon panelů, optimální technická specifikace použitých zařízení apod.) stále zajímavá, i když výše garantovaných výkupních cen resp. výše zelených bonusů již není taková, jako tomu bylo v předcházejících letech.


Za Energy Consulting, o.s.
Ing. Pavel Kříha