Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.7.11 / dotaz č. 28002
Je možné na kotle na biomasu (tedy i pelety) čerpat dotace,když není v místě odběru (novostavba) zaveden plyn ani rozvod centrálního zásobování teplem.Nebo je čerpání dotací pozastaveno?Děkuji
Děkuji Vám za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu na možnost dotace na instalaci kotle na biomasu uvádím:
Dotace na instalaci kotlů na biomasu byly poskytovány v rámci akce Zelená úsporám a to i pro nové bytové a rodinné domy. V současné době je tato akce ukončena. Bude-li obnovena není známo.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB

Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk