Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.7.11 / dotaz č. 28066
Vážení, máme dotaz podobný dotazu:[ 18.5.06 - dotaz číslo: 5751 - téma: Měření a regulace ]Situace: 12 BJ (ve dvoudomu, dům zateplen 3.Q2010 pro Zelená úsporám, 11 bytů vytápěno CZT, 1 byt etáž. topeni (komb.kotel turbo), 10 garáží temperováno, sklepy a společné prostory nevytápěny. Nyní osazeny poměrové měřiče. Potřebujeme vyřešit nový stav,kdy bez poměrového měření bylo bytu bez CZT účtováno 10% nákladů na byt, protože s dalšími sousedí pouze 1 stěnou.
Jak řešit rozpočet nákladů na CZT event. i podíl na etáž. topení.
Stanovit podíl nákladů na celkové platbě za teplo je velmi komplikované. Záleží na způsobu využívání bytů, jejich větrání a tepelných ziscích. Z toho důvodu nelze zcela přesně stanovit procentuální podíl bytu na spotřebě. Bude vždy třeba se dohodnout na podílu, který by měl být úměrný běžnému užívání bytu. Náklady na dům bych rozdělil na společné vytápěné prostory a vytápění bytů. Pokud vytápěné společné prostory byt s etážovým topením využívá měl by se podílet na paušální platbě. Obdobné to je v případě, že bytem procházejí trubky otopné soustavy nebo sousedí s ostatními byty nejen stěnou, ale i podlahou a stropem. 10% může být v pořádku. Podíl na etážovém topení je sporný. Etážové topení spotřebovává nejen náklady na zemní plyn, ale také náklady na údržbu kotle, který dodává nejen teplo k vytápění , ale i teplou vodu. Z toho důvodu bude spravedlivější oddělit financování bytu s etážovým topením a pouze účtovat podíl na společných prostorech a "dodatečné vytápění přes stěnu, podlahu popř. strop."
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven tisk