Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.7.11 / dotaz č. 28153
Dobrý den,mám dotaz na zateplení systémem odvětrané fasády Vinyl Siding /původem z Kanady /.Zajímá mě jeho hodnocení z hlediska odborné veřejnosti /EKIS atd./Vhodnost použití k místním klimatickým podmínkam ,výhody a zápory těchto systému.
Vážený pane, k Vašemu dotazu ohledně zateplení obkladovými lamelami Vinyl Siding kanadské spol. Royal Vám sdělujeme následující:
1/ Jedná se o systém vnějšího montovaného zateplení, které se na našem trhu začalo objevovat po r. 1990. Jedná se o klasický montovaný systém s roštovou konstrukcí, s odvětranou vzduchovou mezerou a s vnějším předsazeným plastovým obkladem z lamel zn. Vinyl Siding. Vláknitý izolant se zde vkládá mezi základní roštovou konstrukci, která se potom překládá dalším tzv. montážním roštem, na který se připevňuje vnější plastový obklad. Systém může být použit i jen jako obkladový, tj. bez tepelné izolace. Pro použití v našich klimatických podmínkách jej považujeme z našeho pohledu jako vyhovující – nemáme nějaké relevantní informace o tom, že by tomu bylo jinak.
2/ Za výhody tohoto systému lze dle našeho názoru považovat:
- suchý montážní proces, umožňující práce i v teplotně méně příznivých podmínkách, než např. požadují systémy s mokrým tmelovým a omítkovým procesem,
- vysoce difúzně otevřený systém, umožňující aplikaci i na podkladní stěnové konstrukce, které nejsou z hlediska vlhkosti zcela vyhovující,
- nižší nároky na rovinnost, soudržnost a únosnost vnějších omítek a nátěrů na původní fasádě, než je např. vyžadováno pro klasické kontaktní zateplovací systémy, tzv. ETICS (rošt lze snadněji kotvit do únosnějšího podkladního materiálu),
- snadná údržba.

3/ Naopak jeho nevýhody jsou dle našeho názoru následující :
- z hlediska dnešních tep. technických a energetických požadavků omezení v tl. použité tepelné izolace a to v závislosti od použitého typu roštové konstrukce (např. při dřev. roštové konstrukci je tl. latí základního roštu doporučována některými dodavateli v max. tl. 50mm, při jejich zdvojení pak max. 70mm, což představuje tl. vláknité izolace jen 80mm; tato tloušťka nemusí být vždy dostatečná z hlediska požadavků projektanta navrhujícího zateplení,
- navíc snížení účinnosti vrstvy tep. izolace z důvodů jejího vynechání (popř. výrazného zeslabení) v místě např. dřevěné roštové konstrukce,
- „neomítkový“, montovaný vzhled navozující charakter haly popř. prům. objektu, což pro některé uživatele může být méně přijatelné,
- při tvarově složitější fasádě problémové provádění detailů, složitější provádění i v oblasti okenních otvorů,
- jako specialisté máme k dispozici údaje o různých osvědčeních a ověřeních tohoto systému jen z r. 1992, a nevíme zda má tento systém něco novějšího. Každopádně by to chtělo od dodavatele tohoto systému uvedené vyžadovat a to v co nejnovějším znění a to i ve vazbě na životnost tohoto systému.

Cenové relace je potom nejlépe zjistit porovnáním nabídek na zateplení vašeho objektu tímto systémem, a dále např. nejčastěji používaným zateplovacím systémem kontaktním s vnější povrchovou úpravou omítkovou (tzv. ETICS).

Případné podrobnější informace je možno získat při osobní konzultaci na našem poradenském středisku v Olomouci u Ing. Svobody na tel. 777 068 990, popř. 585 417 188.
S pozdravem Ing. P.Svoboda, EKIS Olomouc
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk