Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.7.11 / dotaz č. 28198
Dobrý den,

chystám se zateplit 10 m stěny šířka 50 - 80 cm.

Uprostřed je vždy kámen, zevnitř po celé délce cihla (stará nepórovitá),
zvenku místy kámen místy cihla (nepórovitá)

Zeď je zevnitř suchá, podlahy jsou cca 20-40 cm nad úrovní venkovního
terénu.

Jaký typ zateplení je vhodné zvolit?
Jak provést?

Moc předem děkuji za odpověď
Vážený pane, pokud zdivo není odspodu izolováno proti zemní vlhkosti nelze takto na dálku doporučit kontaktní zateplovací systém. Lze však doporučit použití odvětrávané fasády, v ideálním případě s použitím celulózy jako tepelné izolace (obchodní označení Climatizér plus, Isocell, Tempelan apod.). To se provádí tak, že se na zeď přikotví latě. Může jít i o systém latí, které se vzájemně kříží, popřípadě o latě, které pro větší tloušťku izolantu budou podleženy dřevěnými špalíčky tak, aby byly dál od zdiva. Je nutné podotknout, že by povrchová úprava zdiva měla být natolik pevná aby nehrozilo její odpadávání (tedy starou nedržící omítku či malbu otlouct, případně špricnout maltou). Poslední latě by měly být umístěny vodorovně. Mezi tyto latě se nastříká tepelná izolace. Ta se pak překryje geotextilií. Ta je tam umístěná proto, aby tepelná izolace nemohla vypadávat ven. Dále se přibijí svislé latě, které vytvoří vzduchovou dutinu. Na ně se pak připevní "nejaká" fasáda. Slovy nějaká je míněno cokoliv, co ochrání tepelnou izolaci před větrem a srážkami. Mohou to být plastové lamely, dřevěné peření, cementotřískové desky opatřené omítkou na pletivo, Cetris desky apod. Dutina vymezená svislými dřevěnými latěmi musí být dole i nahoře otevřená tak, aby do ní mohl proudit exteriérový vzduch, musí se však zakrát pletivem proti hmyzu a drobným živočichům.
Takto provedenou izolaci je vhodné začít až kus nad terénem, obvykle okolo 30 cm tak, aby voda dopadající na zem na tuto konstrukci nestříkala.
Zateplení je však nutné provést až pod terén - tedy objekt obkopat, obložitz nopovou fólií a přes ní dát extrudovaný polystyrén. V ideálním případě udělat po obkopání objektu okolo něj drenáž a tu vyśtit tak, aby drenáží byl proveden zároveň přívod vzduchu do mezery vymezené nopovou fólií. Ta pak vytváří mikrodutinu mezi stěnou (základem) a tepelnou izolací. Může tak docházet k odpařování vzlínající vlhkosti.
Pokud není možné uložit extrudovaný polystyrén minimálně 50 cm pod terén, je nutné jít do takové hloubky, kam je to možné a další vrstvu extrudovaného polystyrénu položit vodorovně či šikmo tak, aby teplo unikající z objektu muselo ujít zeminou okolo tepelného izolantu co největší vzdálenost.
Nyní ještě k tloušťce tepelných izolací: Je vhodné je udělat co nejmohutnější, v ideálním případě extrudovaný polystyrén tl. minimálně 120 mm, zateplení stěny minimálně 160 mm. To však často z konstrukčních důvodů není možné a proto lze jako minimum považovat tl. izolace na stěně 100 mm a extrudovaného polystyrénu 80 mm. Nepodkročitelné minimum na stěně je 80 mm a 60 mm extrudovaného polystyrénu.
Zdraví
Roman Šubrt