Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.11 / dotaz č. 28315
Vybavení vnitřních tepelných zařízení budov - dotaz

Dobrý den,
obracím se na vaši společnost s dotazem k realizaci opatření dle §6 odst. 7 zák. 406/2000 Sb. . Prosím o informaci , zda je vlastník budovy s bytovými jednotkami, společnými a nebytovými prostory ( SVJ nebo SBD ) povinen vybavit všechna vnitřní odběrná zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie u konečných odběratelů , tedy instalovat individuální automatické regulační zařízení u jednotlivých spotřebičů v bytech, nebytových prostorech a společných prostorech. Situace v domě je bohužel taková, že individuální automatické regulační zařízení u jednotlivých spotřebičů ve společných prostorech ( sušárny, mandlovny, kola, kočárky, chodby …) instalováno není a v některých případech nejsou radiátorové ventily osazeny ani jednoduchou montážní hlavicí R80 ( ručně možno nastavit v rozmezí Zavřeno-Otevřeno) a dochází tak mnohdy k přetápění zejména společných prostor občanské vybavenosti . Přikládám foto radiátoru ze společné chodby ve vstupních prostorách domu.
Děkuji za stručnou informaci v této věci


Vážený pane,
zjednodušeně jde o povinnost instalovat ventily s termostatickými hlavicemi. V zákoně se píše o instalaci u konečných odběratelů. To znamená v bytech, případně v nebytových prostorách pronajímaných třetí osobě (obchody a podobně). Na chodbách, v kočárkárně atd. tedy tato povinnost neplatí. Pochopitelně je v zájmu obyvatel domu, aby i v těchto prostorách bylo možné regulovat dodávku tepla.

Vlastník budovy má povinnost dodržet vyhlášku 193/2007 Sb., kde se uvádí v §4 odst. (1): Každý spotřebič tepelné energie se opatřuje armaturou s uzavírací schopností, pokud to jeho technické řešení a použití připouští. Každé otopné těleso se vybavuje ventilem s uzavírací a regulační schopností s regulátorem pro zajištění místní regulace a u dvoubodového napojení, vyjma jednotrubkových otopných soustav, též regulačním šroubením, pokud se nejedná o případ podle § 7 odst. 5.

Požádejte proto vlastníka budovy aby splnil tuto povinnost, jinak může být pokutován Státní energetickou inspekcí.

S pozdravem
L. Hudcová, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Lenka Hudcová* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk