Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.8.11 / dotaz č. 28346
Dobrý den,

Loni na jaře jsme zakoupili starší dům postaveny v 30. letech minulého století. Součástí rekonstrukce je výměna oken, části kamenných zdí za cihlu STI 44.Ostatní zdi, které jsou tvořeny cihlou o tloušťce 45 cm (cca 50 cm i s omítkou). Zeď je vystavěna na podezdívce. Původni podezdívka obsahuje izolaci. Z poloviny ji předchozí majitel vyměnil. Žádné problémy s vlhkostí v domě nejsou patrny.
Uvažuji o izolaci této zdi.

Rád bych Vás požádal o radu - případně odkaz na informační zdroj, týkající se rozdílů použití jednotlivých materiálů.
V tomto případě u vnější izolace polystyren vs. vata.

Děkuji

S pozdravem

Vážený pane,
Ve vašem případě, kdy stěny jsou suché bude asi optimální použít na obvodové stěny kontaktní tepelnou izolaci z pěnového polystyrénu. Optimální tloušťka izolace závisí na tom čím se v tom domě topí (platí -čím dražší energie tím silnější izolace) a také na tom jak moc se podaří odstaranit tepelné mosty, místa zvýšeného úniku tepla. Větší tepelný most dokáže znehodnotit efekt silné
izolace ve své blízkosti tím, že odvádí teplo. Ve vašem případě půjde asi především o tepelný most mezi zdivem stěny a základy (podezdívkou). Jednou z možností jak jej snížit je tepelná izolace té podezdívky. Protože jde o zdivo pod hydroizolací je zde lepší použít provětrávanou izolaci (viz např. http://www.dombau.cz/provetravane-fasady.htm, http://www.konstrukce.cz/clanek/provetravane-fasady-chyby-pri-realizaci/).
Vzhledem k poměru ceny materiálu a práce (cena PS tvoří jen kolem 10 až 15% ceny celého zateplení fasády) je rozumné rozmezí 15 až 20cm (izolace nad 20cm už firmy dělají dost nerady a cena stoupá). V současné době je výhodné použít takzvanný šedý pěnový PS (http://www.tepelna-izolace.cz/zatepleni-sedym-polystyrenem-styrotherm-plus-70-na-co-dat-pozor.html), který má asi o 15% lepší izolační vlastnosti (nižší tepelnou vodivost ). Pokud je třeba ještě lépe izolující materiál pak lze použít desky z fenolické pěny jejichž tepelná vodivost je skoro 2x nižší než u běžného bílého fasádního PS. Jejich cena je bohužel poměrně vysoká t.j. skoro 1000Kč/m2 při tloušťce 100mm (viz např. http://dektrade.cz/produkty/?id=86).
U zdí z plných cihel nehrozí při výše uvedených tloušťkách izolace kondenzace vodní páry ve zdivu. V případě zdi z cihel cihlu STI 44 je třeba provést výpočet roční bilance zkondenzované vlhkosti a posoudit zda nedochází k překročení povolených hodnot (to by měl udělat projektant toho zateplení.
Pokud chcete podrobný výpočet optimální tloušťky izolace a ekonomické návratnosti celého projektu rekonstrukce můžete využít služby "Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu" (http://www.ekowatt.cz/cz/sluzby/energeticka-optimalizace-budov).
S pozdravem ing.P.VogelKM
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk